9:99. Araplardan, Allah'a ve ahiret gününe inananlar da vardır. Harcadıklarını ise Allah'a yaklaştıracak bir vesile ve elçiye destek sayarlar. Gerçekten o, onlar için bir yaklaşma vesilesidir. Allah onları rahmetine sokacaktır. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

İnananların yaptıklarına göre Allah katında dereceleri vardır:

 • 20:75TA-HA, 75

  İnanmış ve erdemli bir hayat sürmüş olarak O'na gelenler ise, yüksek dereceleri hak ederler:

 • 17:79İSRA, 79

  Fazladan iyi iş olarak geceleyin düşünceye dal ki Rabbin seni onurlu bir makama yükseltsin.

 • 19:56MERYEM, 56

  Kitapta İdris'i an. O peygamber olan bir doğrucu idi.

 • 19:57MERYEM, 57

  Onu yüce bir makama yükselttik.

 • 8:3ENFAL, 3

  Onlar ki namazı gözetirler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım olarak verirler.

 • 8:4ENFAL, 4

  Böyleleri gerçek inananlardır. Onlar için Rab'leri yanında dereceler bağışlanma ve tükenmez rızık vardır.

 • 34:37SEBE, 37

  Sizi bize yaklaştıran şey ne paralarınızdır, ne de çocuklarınızdır. Ancak inanan ve erdemli davrananlar hariç. Onlara, yaptıklarının iki kat karşılığı verilecektir ve odalarında güvenlik içindedirler.

 • 54:54KAMER, 54

  Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.

 • 54:55KAMER, 55

  Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

 • 4:95NİSA, 95

  İnananlardan geçerli bir özre sahip olmaksızın yerlerinde oturanlar ile mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşım verenler bir olmaz. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşım verenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Allah hepsine güzellikler söz veriyor. Bununla birlikte, Allah savaşım verenleri oturanlar üzerine daha büyük bir ödülle üstün kıldı;

 • 2:148BAKARA, 148

  Her birinizin seçtiği bir yön ve yöntem var; siz iyilikte yarışın. Nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir. Allah elbette her şeye gücü yetendir.

 • 3:162AL-İ İMRAN, 162

  Allah'ın rızasını gözeten bir kimse Allah'ın öfkesine uğrayıp Cehennemi boylayan gibi olur mu? O ne kötü bir yerdir!

 • 3:163AL-İ İMRAN, 163

  Onlar Allah katında derece derecedir. Allah yaptıkları her şeyi görmektedir.

 • 4:96NİSA, 96

  Kendi katından derecelerle, bağışlama ve rahmet ile... Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 9:19TEVBE, 19

  Hacılara su verme ve Kutsal Mescid'i ziyarete hazır bulundurma işini, Allah'a ve ahiret gününe inanma, namazı gözetme, zekat verme ve Allah yolunda cihat etme ile bir mi tutuyorsunuz? Allah yanında onlar bir değildir. Allah zalim toplumu doğruya ulaştırmaz.

 • 9:20TEVBE, 20

  İnananlar, göç edenler, paralarıyla canlarıyla Allah yolunda çaba gösterenler için Allah yanında daha büyük bir derece vardır. Onlar kazananlardır.

 • 9:21TEVBE, 21

  Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetleri müjdeler.

 • 9:22TEVBE, 22

  Orada ebedi kalıcılar. Büyük ödül Allah katındadır.

 • 17:21İSRA, 21

  İnsanları birbirinden nasıl üstün kıldığımıza dikkat et. Ahiretin dereceleri ve üstünlükleri daha büyüktür

 • 21:90ENBİYA, 90

  Duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik. Kendisi için karısının durumunu düzelttik. Çünkü onlar iyi işlerde yarışıyorlar, bize umarak ve korkarak yalvarıyorlardı. Onlar bize saygı duyanlardı.

 • 23:60MÜMİNUN, 60

  Rab'lerine döneceklerinin bilincinde olarak verenler,

 • 23:61MÜMİNUN, 61

  İşte onlar, iyiliklerde yarışanlardır; ve onlar iyilik yapmakta öncüdürler.

 • 46:19AHKAF, 19

  Her biri için, yaptıklarına göre dereceler vardır. Yaptıklarının karşılığı, haksızlık edilmeden tam verilir.

 • 55:46RAHMAN, 46

  Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

 • 55:62RAHMAN, 62

  O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

 • 56:7VAKIA, 7

  Sizler de üç bölüme ayrılırsınız.

 • 56:8VAKIA, 8

  Mutlular ne kadar da mutludurlar!

 • 56:9VAKIA, 9

  Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar!

 • 56:10VAKIA, 10

  Bir de ileri geçen öncü elitler vardır.

 • 56:11VAKIA, 11

  Onlar yaklaştırılanlardır.

 • 56:12VAKIA, 12

  Nimet cennetlerinde (bahçelerinde)...

 • 56:13VAKIA, 13

  Onların büyük bir kısmı önceki nesillerden,

 • 56:14VAKIA, 14

  Küçük bir kısmı da sonraki nesillerdendir.

 • 56:88VAKIA, 88

  Ancak o, yaklaştırılanlardan ise-

 • 56:89VAKIA, 89

  o zaman neşe, çiçekler ve nimet cennetleri...

 • 56:90VAKIA, 90

  O, sağda olanlardan ise,

 • 58:11MÜCADELE, 11

  Ey inananlar, toplantılarda size "Yer açınız" dendiğinde yer açınız ki Allah'ta size yer açsın. Size, "Kalkınız" dendiğinde kalkınız ki Allah da içinizdeki inananları ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah tüm yaptıklarınızdanhaberdardır.

 • 69:19HAKKA, 19

  Kitabı sağından verilen, "Alın kitabımı okuyun," der,

 • 69:20HAKKA, 20

  "Hesabımla karşılaşacağıma inanıyordum."

 • 69:21HAKKA, 21

  O mutlu bir yaşantı içindedir,

 • 69:22HAKKA, 22

  Yüksek bir cennette (bahçede),

 • 69:23HAKKA, 23

  Meyveleri ulaşılabilecek mesafededir.

 • 69:24HAKKA, 24

  Geçmiş günlerinizde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyiniz, içiniz.

 • 79:4NAZİAT, 4

  Yarışıp birbirlerini geçenlere,

 • 79:5NAZİAT, 5

  Ve böylece emirleri uygulayanlara...

 • 83:19MUTAFFİFİN, 19

  İlliyyun nedir bilir misin?

 • 83:20MUTAFFİFİN, 20

  Rakamlanmış bir kitaptır.

 • 83:21MUTAFFİFİN, 21

  yakın olanlar ona tanık olur.

 • 83:22MUTAFFİFİN, 22

  İyiler nimetler içindedir.

 • 83:23MUTAFFİFİN, 23

  Koltuklar üzerinde çevreyi seyrederler.

 • 83:24MUTAFFİFİN, 24

  Yüzlerinden nimetlerin sevinç ve parıltısını okursun.

 • 83:25MUTAFFİFİN, 25

  Çeşni katılmış bir nektardan içirilecekler.

 • 83:26MUTAFFİFİN, 26

  Çeşnisi misktir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar.

 • 83:27MUTAFFİFİN, 27

  Onun karışımı Tesnimdir

 • 83:28MUTAFFİFİN, 28

  Ki o, yakın olanların içtiği bir pınardır.

 • 88:8GAŞİYE, 8

  O gün başka yüzler de var ki mutludur.

 • 88:9GAŞİYE, 9

  Yaptıklarından ötürü sevinçlidir.

 • 88:10GAŞİYE, 10

  Yüksek bir cennettedir.

 • 28:54KASAS, 54

  Onların ödülleri, sabretmelerinden ötürü iki kez verilecektir. Kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden verirler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?