9:91. Allah'a ve elçisine içten bağlı oldukları taktirde, zayıflara, hastalara ve yardım için verecek bir şeyi bulunmayanlara bir ayıplama yoktur. İyi davrananlar kınanamaz. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

Kafirlerle savaşırken:

 • 61:4SAFF, 4

  Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi düzenli birlikler halinde savaşanları sever.

 • 47:4MUHAMMED, 4

  Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda kontrol merkezlerini vurun. Sonunda üstün geldiğinizde onları esir alın; onları ya karşılıksız veya fidye karşılığında salın. Savaş durumu kalkıncaya kadar bunu uygulayın. Allah dileseydi sizi savaş derdinden kurtarırdı; ancak O sizi böylece birbirinizle sınamaktadır. Allah yolunda öldürenlere gelince, onların yaptıklarını boşa çıkarmıyacaktır.

 • 3:121AL-İ İMRAN, 121

  Hani sen, sabah erkenden ailenden ayrılarak inananları savaşta tutacakları noktalara yerleştiriyordun. Elbette Allah İşitir, Bilir.

 • 8:15ENFAL, 15

  Ey inananlar, size karşı düşmanca harekata geçen kafirlerle karşılaştığınızda, onlara arkanızı dönmeyin.

 • 8:16ENFAL, 16

  Kim o gün, savaş taktiği veya başka bir birliğe katılma amacının dışında sırtını dönüp kaçarsa Allah'tan bir gazaba uğramıştır ve yeri de cehennemdir. Ne kötü bir duraktır.

 • 8:60ENFAL, 60

  Onlar için elinizden gelen kuvvet ve atlı birlikler (savaş araçları) hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla Allah'ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak Allah'ın bildiği kimseleri caydırırsınız. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız.

 • 9:120TEVBE, 120

  Ne şehir halkı, ne de onların çevresindeki Araplar, Allah'ın elçisinden geri kalmamalı ve kendilerini ona tercih etmemelidir. Zira Allah yolunda uğrayacakları her bir susuzluk, bir yorgunluk ve bir açlık, kafirleri öfkelendirecek her bir adım ve düşmana karşı kazandıkları her bir başarı, kendileri için bir kredi olarak yazılır. Allah iyi davrananların mükafatını yitirmez.

 • 9:123TEVBE, 123

  Ey inananlar, sizi kuşatıp saldıran kafirlerle savaşın. Sizde sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah erdemlilerle beraberdir.

 • 3:146AL-İ İMRAN, 146

  Nice peygamberler var ki kendilerini Rab'lerine adamış birçok kişi onlarla birlikte savaştı. Allah yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah direnenleri sever.

 • 3:172AL-İ İMRAN, 172

  O inananlar ki, savaşta yara aldıktan sonra bile Allah'ın ve elçisinin çağrısına uydular. İyilik yapıp erdemli davrananları için büyük bir ödül var.

 • 4:104NİSA, 104

  O topluluğu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız onlar da sizin gibi acı çekiyor. Fakat siz, onların Allah'tan ummadığını umuyorsunuz. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 3:140AL-İ İMRAN, 140

  Size bir sıkıntı dokunduysa, düşman topluluğa da benzeri bir sıkıntı dokunmuştur. Böyle günleri, halkın arasında döndürüp duruyoruz ki Allah gerçek inananları ayırsın ve sizden bazılarını şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.

 • 3:152AL-İ İMRAN, 152

  Allah size verdiği sözde durdu ve nitekim izniyle onları darmadağın ettiniz. Ama, sevdiğiniz şeyi size gösterdikten sonra duraksadınız, savaş hakkında birbirinizle çekiştiniz ve emirleri dinlemediniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti... Sonra, sınamak için sizi onlardan çevirdi ve her şeye rağmen sizi affetti. Allah'ın inananlara nimeti boldur

 • 3:173AL-İ İMRAN, 173

  Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmiş; korkun onlardan," dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: "Bize Allah yeter; o ne güzel Koruyucudur."

 • 4:101NİSA, 101

  Yeryüzünde savaş için yolculuğa çıktığınız zaman inkarcıların size saldırmasından korkuyorsanız namazı kısaltmanızda bir sakınca yok. Kuşkusuz inkarcılar sizin açık düşmanınızdır.

 • 8:46ENFAL, 46

  Allah'a ve elçisine uyun, çekişmeyin, yoksa zayıflayıp gücünüzü yitirirsiniz. Güçlüklere karşı direnin. Elbette Allah sabredenlerle beraberdir.

 • 8:57ENFAL, 57

  Savaşta onları yakalarsan, onları arkalarındakilere ibret olacak şekilde darmadağın et. Belki ders alırlar.

 • 9:41TEVBE, 41

  İster hafif ister ağır olarak savaşa çıkınız. Paralarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edin. Bu sizin için daha iyidir, bir bilseydiniz.

 • 9:120TEVBE, 120

  Ne şehir halkı, ne de onların çevresindeki Araplar, Allah'ın elçisinden geri kalmamalı ve kendilerini ona tercih etmemelidir. Zira Allah yolunda uğrayacakları her bir susuzluk, bir yorgunluk ve bir açlık, kafirleri öfkelendirecek her bir adım ve düşmana karşı kazandıkları her bir başarı, kendileri için bir kredi olarak yazılır. Allah iyi davrananların mükafatını yitirmez.

 • 9:121TEVBE, 121

  Büyük veya küçük, yaptıkları her yardım ve aştıkları her vadi onlar için kredi olarak yazılır. Allah yaptıklarının en güzeliyle kendilerini ödüllendirir.

 • 21:80ENBİYA, 80

  Ve sizi savaşlarınızda korusun diye ona zırh yapmayı öğrettik. Artık şükreder misiniz?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?