9:36. Gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın kitabında ayların sayısı, Allah'a göre on ikidir. Bunlardan dördü ise kutsaldır. İşte kusursuz din budur; o aylarda (savaşarak) kendinize zulmetmeyiniz. Ama putperestler sizinle toptan savaşırlarsa siz de onlarla toptan savaşın. Bilesiniz ki Allah erdemli davrananların yanındadır.

Yer nasıl yaratıldı?

 • 2:22BAKARA, 22

  O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu ve göğü de bir yapı kıldı. Gökten su indirdi ve onunla rızık olarak size çeşitli ürünler çıkardı. Bile bile Allah'a eşler koşmayın.

 • 13:3RAD, 3

  O ki yeryüzünü inşa edip üzerine sağlam dağlar, ırmaklar ve erkekli dişili yarattığı her çeşit meyveyi yerleştirdi. Geceyi gündüze bürüyor. Düşünen bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.

 • 15:19HİCİR, 19

  Yeryüzünü genişletip içine sağlam dağlar yerleştirdik ve orada her şeyi mükemmel bir ölçüye göre bitirdik.

 • 15:20HİCİR, 20

  Orada hem sizin için ve hem sizin beslemediğiniz yaratıklar için yaşanacak bir ortam oluşturduk.

 • 16:12NAHL, 12

  Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize sundu. Yıldızlar da O'nun emri altındadır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır.

 • 16:13NAHL, 13

  Ve sizin için yeryüzünde yarattığı rengarenk nesneleri de... Düşünen bir toplum için elbette bunda bir ders vardır.

 • 16:14NAHL, 14

  O ki denizi emrinize sunmuştur; ondan taze et yersiniz, ondan giyim ve takı için süsler çıkarırsınız. Gemilerin denizi yara yara akıp gittiğini görürsünüz. Böylece O'nun lütfunu ararsınız ve belki ona şükredersiniz.

 • 16:15NAHL, 15

  Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar yerleştirdi, yolu bulmanız için de nehirler, yollar,

 • 16:16NAHL, 16

  Ve göze çarpan işaretler... Yıldızlarla da yol bulurlar.

 • 18:7KEHF, 7

  Biz, kimlerin erdemli davranacağını sınamak için, üzerindeki maddelerle yeryüzünü süsledik.

 • 20:53TA-HA, 53

  O ki yeryüzünü sizin için yaşanılır kıldı, sizin için onda yollar açtı, gökten bir su indirdi ve nitekim onunla çeşit çeşit bitkiler çıkardık.

 • 21:31ENBİYA, 31

  Onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik. Yolu bulmaları için onda geniş geçitler açtık.

 • 21:32ENBİYA, 32

  Göğü korunmuş bir tavan yaptık. Buna rağmen onlar ondaki işaretlere ilgisiz durmaktadırlar.

 • 27:61NEML, 61

  Yeryüzünü bir yerleşim merkezi yapan, aralarından ırmaklar çıkaran, üzerine sağlam dağlar yerleştiren ve her iki suyun arasına bir engel koyan kimdir? Allah ile birlikten bir başka tanrı mı? Doğrusu, onların çoğu bilmez.

 • 31:10LOKMAN, 10

  Gökleri, gördüğün bir direk olmadan yaratmıştır. Ve sarsılmamanız için yeryüzüne denge sağlayıcılar atıp yerleştirdi ve orada her çeşit yaratığı yaydı. Gökten bir su yağdırdık ve orada her güzel çifti bitirdik.

 • 40:64MÜMİN, 64

  Allah yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğü de bir yapı kılandır. Sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Rabbiniz olan Allah budur. Evrenin Rabbi olan Allah ne yücedir!

 • 41:9FUSSİLET, 9

  De ki, "Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz ve O'na eşler mi koşuyorsunuz? O, evrenlerin Rabbidir."

 • 41:10FUSSİLET, 10

  Onun üstüne denge unsurları (olan dağlar) yerleştirdi ve onu bereketli kıldı.Tüm arayıp isteyenler için onun gıdalarını dört günde ölçüp düzenledi.

 • 43:10ZÜHRUF, 10

  O ki, yeryüzünü oturmanıza elverişli kıldı ve doğru gitmeniz için sizin için orada yollar açtır.

 • 43:11ZÜHRUF, 11

  O ki gökten bir ölçüye göre su indirdi de onunla ölü bir ülkeyi dirilttik. İşte böyle çıkarılırsınız.

 • 43:12ZÜHRUF, 12

  O ki bütün çiftleri yarattı ve binesiniz diye sizin için gemiler ve çiftlik hayvanları yarattı..

 • 50:7KAF, 7

  Yeri ise yaydık, içine dağlar yerleştirdik ve içinde her çeşit güzel bitkiler yetiştirdik.

 • 50:8KAF, 8

  Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

 • 50:9KAF, 9

  Ve gökten kutlu bir su indirerek onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik.

 • 50:10KAF, 10

  Küme küme tomurcuklara sahip yüksek hurma ağaçları yetiştirdik.

 • 50:11KAF, 11

  Kullara bir besin olarak. Onunla bölgeyi dirilttik. Çıkış (diriliş) de böyledir.

 • 51:48ZARİYAT, 48

  Yeri biz döşedik; ne güzel döşeyiciyiz.

 • 55:10RAHMAN, 10

  Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.

 • 55:11RAHMAN, 11

  Orada meyvalar, salkımlı hurma ağaçları vardır.

 • 55:12RAHMAN, 12

  Kabuklu taneler ve baharatlar.

 • 67:15MÜLK, 15

  O ki yeri emriniz altına verdi. Yeryüzünü dolaşın ve onun besinlerinden yeyin. Son dönüş O'nadır.

 • 71:19NUH, 19

  Allah yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı.

 • 71:20NUH, 20

  Ki orada geniş yollarda gidesiniz.

 • 77:25MÜRSELAT, 25

  Yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı?

 • 77:26MÜRSELAT, 26

  Yaşayanlar için, ölüler için...

 • 77:27MÜRSELAT, 27

  Üzerine yüksek dağlar yerleştirip size tatlı su içirmedik mi?

 • 78:6NEBE, 6

  Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik,

 • 78:7NEBE, 7

  Dağları da birer kazık?

 • 78:8NEBE, 8

  Sizi çiftler halinde yarattık.

 • 78:9NEBE, 9

  Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

 • 78:10NEBE, 10

  Geceyi bir örtü yaptık.

 • 78:11NEBE, 11

  Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.

 • 78:12NEBE, 12

  Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.

 • 78:13NEBE, 13

  Parlayan bir lamba yerleştirdik.

 • 78:14NEBE, 14

  Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik.

 • 78:15NEBE, 15

  Ki onunla taneler ve bitkiler.

 • 78:16NEBE, 16

  Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.

 • 79:30NAZİAT, 30

  Ve yeri de yumurta biçimine soktu

 • 79:31NAZİAT, 31

  Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

 • 79:32NAZİAT, 32

  Dağları da çaktı.

 • 79:33NAZİAT, 33

  Tüm bunlar sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?