9:29. Kendilerine kitap verilenler arasından, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamayan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle vergi verinceye kadar savaşın.

Kitap halkı hakkında Allah'ın hükmü:

 • 2:62BAKARA, 62

  İnananlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: Allah'a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab'leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.

 • 5:69MAİDE, 69

  İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de...

 • 22:17HAC, 17

  İnananlar, Yahudiler, din değiştirenler, Hristiyanlar, Zerdüştiler ve ortak koşanlar... Allah diriliş günü aralarında hüküm verecektir. Allah her şeye tanıktır.

 • 3:198AL-İ İMRAN, 198

  Rab'lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan cennetler var. Allah tarafından bir konut olarak orada ebedi kalacaklar. İyiler için Allah'ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır.

 • 4:122NİSA, 122

  İnanıp erdemli işler yapanları, içlerinde ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz; orada ebedi kalacaklar. Allah'ın sözü gerçektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

 • 4:123NİSA, 123

  Bu, ne sizin kuruntularınız ne de kitap halkının kuruntularıma göredir: Kim bir kötülük işlerse karşılığını bulur ve Allah'tan başka bir Sahip ve Yardımcı bulamaz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?