98 BEYYİNE

 • 98:1

  Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, kendilerine açık delil/kanıt gelmesine rağmen yollarını terketmezler.

 • 98:2

  Allah'ın bir elçisi kendilerine arınmış sahifeler okuyor.

 • 98:3

  Onda dosdoğru öğretiler vardır.

 • 98:4

  Gerçek şu ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, ancak onlara açık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 • 98:5

  Oysa onlardan, dini sadece Allah'a ait kılan tektanrıcılar (monoteist) olarak O'na kulluk etmeleri, namazı gözetmeleri ve zekatı vermeleri istenmişti. İşte dosdoğru din budur.

 • 98:6

  Kitap halkının inkarcıları ve putperestler, cehennem ateşinin içindedirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Onlar, yaratıkların en kötüsüdür.

 • 98:7

  İnanıp erdemli davrananlar ise yaratıkların en iyisidir.

 • 98:8

  Rableri katındaki ödülleri, içinden ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuş, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Rabbine saygı gösterenin ödülü işte böyledir.

Paylaş
Tweet'le