92:18. O ki malını vererek temizlenir;

Malını vererek temizlenir:

  • 2:271BAKARA, 271

    Yardımlarınızı açıklasanız, ne güzel. Ancak onları gizleyerek muhtaçlara verseniz daha iyidir ve bu bazı günahlarınızı örter. Allah yaptığınızı haber alır.

  • 9:103TEVBE, 103

    Onları temizlemek ve yüceltmek için paralarından bir sadaka al ve onları özendir/destekle, zira senin desteğin onları memnun eder. Allah İşitendir, Bilendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?