91 ŞEMS

 • 91:1

  Andolsun güneşe ve onun aydınlığına,

 • 91:2

  Onu izleyen aya,

 • 91:3

  Onu açığa çıkaran gündüze,

 • 91:4

  Onu örten geceye,

 • 91:5

  Göğe ve onu kurana,

 • 91:6

  Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene,

 • 91:7

  Nefse ve onu düzenleyene,

 • 91:8

  Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

 • 91:9

  Onu temizleyen kurtulmuştur.

 • 91:10

  Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

 • 91:11

  Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

 • 91:12

  En azgınları ayaklanmıştı.

 • 91:13

  Allah'ın elçisi, onlara, "Allah'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın," demişti.

 • 91:14

  Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

 • 91:15

  Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor

Paylaş
Tweet'le