8:60. Onlar için elinizden gelen kuvvet ve atlı birlikler (savaş araçları) hazırlayıp seferber edin. Böylece onlarla Allah'ın düşmanlarını, düşmanlarınızı ve onlardan başka bilmediğiniz, ancak Allah'ın bildiği kimseleri caydırırsınız. Allah yolunda ne harcarsanız size tam olarak ödenir ve hiç haksızlığa uğratılmazsınız.

Anlaşmayı bozan kafirlere karşı: 8: 56, 57, , 61 ile ilişkili

 • 2:190BAKARA, 190

  Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. Allah saldırganları sevmez.

 • 2:191BAKARA, 191

  Onları yakaladığınız yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın; zulüm ve işkence öldürmekten beterdir. Kutsal Mescid'in yanında sizinle savaşmadıkça onlarla savaşmayın. Size saldırırlarsa siz de onlara saldırın. İnkarcıların cezası böyledir

 • 2:194BAKARA, 194

  Kutsal ay ancak iki taraflı gözetilebilir. Ateşkese uymak karşılıklıdır. Size saldırırlarsa onlara aynen saldırın. Allah'ı dinleyin ve bilin ki Allah erdemlilerin yanındadır.

 • 9:1TEVBE, 1

  Bu, Allah ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

 • 9:2TEVBE, 2

  Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah inkarcıları rezil eder.

 • 9:3TEVBE, 3

  Bu, aynı zamanda, Allah ve elçisinden tüm halka, büyük hac günü yayımlanmış bir bildiridir: Allah putperestlerden uzaktır, elçisi de... Tevbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnkarcılara acı bir azabı müjdele.

 • 9:4TEVBE, 4

  Ancak, kendileriyle yaptığınız anlaşmanın koşullarına eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla işbirliğinde bulunmayan putperestlerin anlaşmasını tanıdığınız süreye kadar uygulayın. Allah erdemlileri sever.

 • 9:5TEVBE, 5

  Kutsal aylar çıkınca, (hâlâ barışa yanaşmıyorlarsa) o putperestleri yakaladığınız yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın ve her hareketlerini izleyin. Tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 9:6TEVBE, 6

  Putperestlerden biri sizden geçiş emniyeti dilerse ona koruma sağla ki Allah'ın sözünü işitsin; sonra onu kendisinin güvenlik bölgesine ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur.

 • 9:7TEVBE, 7

  Putperestlerin Allah ve elçisi yanında nasıl bir anlaşması olabilir ki? Kutsal Mescid'de sizinle anlaşma yapmış olanlar hariç. Onlar sizin haklarınızı gözettikleri sürece siz de onların haklarını gözetin. Allah erdemlileri sever.

 • 9:8TEVBE, 8

  Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi ne bir akrabalık ilişkisini gözetirlerdi, ne de bir anlaşmayı... Ağızlarıyla sizi pasifleştirecek hoş sözler söylerler, fakat kalpleri tersini ister. Çokları yoldan çıkmıştır.

 • 9:9TEVBE, 9

  Allah'ın ayetlerini az bir fiyata satıp onun yolundan saptılar. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.

 • 9:10TEVBE, 10

  İnanmış birisi hakkında ne bir akrabalık bağı ne de bir anlaşma gözetmezler; saldırganlar ve haddi aşanlar onlardır.

 • 9:11TEVBE, 11

  Tevbe ederlerse, namaz kılar ve zekat verirlerse din kardeşleriniz olurlar. Bilenlere ayetleri böyle açıklarız.

 • 9:12TEVBE, 12

  Anlaşma yaptıktan sonra andlarını bozar ve dininize saldırırlarsa, o inkarcılığın önderleriyle savaşın; çünkü onların andı artık geçersizdir. Belki vazgeçerler.

 • 9:13TEVBE, 13

  Andlarını bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle (savaşı) ilk defa başlatan topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıyorsanız asıl çekinmeniz gereken Allah'tır.

 • 9:14TEVBE, 14

  Onlarla savaşın ki, Allah ellerinizle onları cezalandırıp rezil etsin, sizi zafere ulaştırsın ve inanan toplumun göğsünü ferahlatsın,

 • 9:15TEVBE, 15

  Yüreklerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 42:42ŞURA, 42

  Ancak, halka zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere saldıranlara karşı durulmalıdır. Onlara acı bir azap vardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?