8:58. Bir topluluğun ihaneti seni endişelendiriyorsa, sen de aynı şekilde (diplomatik ilişkiyi kesip) at. Kuşkusuz Allah hainleri sevmez.

Anlaşmayı bozan kafirlere karşı: 8: 56, 57, , 61 ile ilişkili

 • 2:190BAKARA, 190

  Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. Allah saldırganları sevmez.

 • 2:191BAKARA, 191

  Onları yakaladığınız yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın; zulüm ve işkence öldürmekten beterdir. Kutsal Mescid'in yanında sizinle savaşmadıkça onlarla savaşmayın. Size saldırırlarsa siz de onlara saldırın. İnkarcıların cezası böyledir

 • 2:194BAKARA, 194

  Kutsal ay ancak iki taraflı gözetilebilir. Ateşkese uymak karşılıklıdır. Size saldırırlarsa onlara aynen saldırın. Allah'ı dinleyin ve bilin ki Allah erdemlilerin yanındadır.

 • 9:1TEVBE, 1

  Bu, Allah ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

 • 9:2TEVBE, 2

  Yeryüzünde dört ay daha dolaşın, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah inkarcıları rezil eder.

 • 9:3TEVBE, 3

  Bu, aynı zamanda, Allah ve elçisinden tüm halka, büyük hac günü yayımlanmış bir bildiridir: Allah putperestlerden uzaktır, elçisi de... Tevbe ederseniz sizin için daha iyidir. Dönerseniz, bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. İnkarcılara acı bir azabı müjdele.

 • 9:4TEVBE, 4

  Ancak, kendileriyle yaptığınız anlaşmanın koşullarına eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla işbirliğinde bulunmayan putperestlerin anlaşmasını tanıdığınız süreye kadar uygulayın. Allah erdemlileri sever.

 • 9:5TEVBE, 5

  Kutsal aylar çıkınca, (hâlâ barışa yanaşmıyorlarsa) o putperestleri yakaladığınız yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın ve her hareketlerini izleyin. Tevbe edip namaz kılar ve zekat verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 9:6TEVBE, 6

  Putperestlerden biri sizden geçiş emniyeti dilerse ona koruma sağla ki Allah'ın sözünü işitsin; sonra onu kendisinin güvenlik bölgesine ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur.

 • 9:7TEVBE, 7

  Putperestlerin Allah ve elçisi yanında nasıl bir anlaşması olabilir ki? Kutsal Mescid'de sizinle anlaşma yapmış olanlar hariç. Onlar sizin haklarınızı gözettikleri sürece siz de onların haklarını gözetin. Allah erdemlileri sever.

 • 9:8TEVBE, 8

  Nasıl olabilir ki? Size üstün gelselerdi ne bir akrabalık ilişkisini gözetirlerdi, ne de bir anlaşmayı... Ağızlarıyla sizi pasifleştirecek hoş sözler söylerler, fakat kalpleri tersini ister. Çokları yoldan çıkmıştır.

 • 9:9TEVBE, 9

  Allah'ın ayetlerini az bir fiyata satıp onun yolundan saptılar. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.

 • 9:10TEVBE, 10

  İnanmış birisi hakkında ne bir akrabalık bağı ne de bir anlaşma gözetmezler; saldırganlar ve haddi aşanlar onlardır.

 • 9:11TEVBE, 11

  Tevbe ederlerse, namaz kılar ve zekat verirlerse din kardeşleriniz olurlar. Bilenlere ayetleri böyle açıklarız.

 • 9:12TEVBE, 12

  Anlaşma yaptıktan sonra andlarını bozar ve dininize saldırırlarsa, o inkarcılığın önderleriyle savaşın; çünkü onların andı artık geçersizdir. Belki vazgeçerler.

 • 9:13TEVBE, 13

  Andlarını bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle (savaşı) ilk defa başlatan topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıyorsanız asıl çekinmeniz gereken Allah'tır.

 • 9:14TEVBE, 14

  Onlarla savaşın ki, Allah ellerinizle onları cezalandırıp rezil etsin, sizi zafere ulaştırsın ve inanan toplumun göğsünü ferahlatsın,

 • 9:15TEVBE, 15

  Yüreklerinin öfkesini gidersin. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 42:42ŞURA, 42

  Ancak, halka zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere saldıranlara karşı durulmalıdır. Onlara acı bir azap vardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?