8:37. Böylece Allah kötüyü iyiden ayırt eder, kötüleri üst üste koyup topluca yığar ve cehenneme yollar. İşte kaybedenler onlardır.

Ahirette kaybedenler:

 • 2:27BAKARA, 27

  Onlar ki Allah ile yaptıkları anlaşmaya bağlılık sözü verdikten sonra onu bozarlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar kaybedenlerdir.

 • 2:121BAKARA, 121

  Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi izleyenler buna (Kur'an) inanır; inkar edenlerse kaybeder.

 • 3:85AL-İ İMRAN, 85

  Kim islamdan (Tanrı'ya teslim olmaktan) başka bir din ararsa kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır.

 • 3:149AL-İ İMRAN, 149

  Ey inananlar, inkar edenlere uyarsanız sizi gerisin geriye döndürürler ve kaybedenlerden olursunuz.

 • 6:31EN'AM , 31

  Kaybedenler, Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlardır. O an (dünyanın sonu) kendilerini ansızın yakalayınca, günah yüklerini sırtlarında taşıyarak, "Oradaki hayatımızı boşa harcamamızdan ötürü vay halimize," diyecekler. Yüklendikleri şey ne de kötü!

 • 7:178ARAF, 178

  Allah kimi doğruya iletirse, doğruyu bulan odur. Kimi de saptırırsa, kaybedenler de onlardır.

 • 8:36ENFAL, 36

  İnkar edenler, insanları Allah yolundan menetmek için paralarını harcarlar ve daha da harcamaya devam edecekler. Fakat bu, sonradan kendileri için bir üzüntü kaynağı olacak ve ardından yenilecekler. İnkar edenler cehenneme sürüleceklerdir.

 • 8:37ENFAL, 37

  Böylece Allah kötüyü iyiden ayırt eder, kötüleri üst üste koyup topluca yığar ve cehenneme yollar. İşte kaybedenler onlardır.

 • 9:17TEVBE, 17

  Putperestler, kendi inkarlarına bizzat tanık oldukları halde, Allah'ın mescidlerini sıkça ziyaret etmemeli. İşleri boşa çıkmıştır. Onlar ateşte ebedidirler.

 • 9:69TEVBE, 69

  Tıpkı sizden öncekilere benziyorsunuz; sizden daha güçlüydüler, sizden daha çok mal ve çocuklara sahiptiler. Kendilerine düşen paydan hoşlandılar, sizden öncekilerin kendi paylarından hoşlanmaları gibi siz de kendi payınızdan hoşlandınız. Kendilerini kaptıranlar gibi siz de kaptırdınız. Onlar, işleri dünya ve ahirette boşa çıkmış kimselerdir. Onlar, kaybedenlerdir.

 • 10:45YUNUS, 45

  Onları topladığımız gün, sanki gündüzden bir saat kadar (dünyada) kalmışlar gibi birbirlerini tanırlar. Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlar kaybedenlerdir. Doğruyu da bulmamışlardır.

 • 10:95YUNUS, 95

  Sakın, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa kaybedenlerden olursun.

 • 11:21HUD, 21

  Onlar, kişiliklerini yitirenlerdir. Uydurdukları şeyler bile kendilerini terkedip kaybolmuştur.

 • 11:22HUD, 22

  Hiç kuşku yok ki, ahirette en çok kaybedenler onlardır.

 • 11:47HUD, 47

  Dedi ki: "Rabbim, bilgim olmayan bir konuda sana yalvardığım için sana sığınırım. Beni bağışlamaz ve bana acımazsan kaybedenlerden olurum."

 • 14:18İBRAHİM, 18

  Rab'lerini inkar edenlerin yaptıkları işler, fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiç bir şey elde edemezler. İşte gerçek kayıp budur.

 • 16:106NAHL, 106

  Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkara) zorlanan dışında, imandan sonra inkara göğsünü açıp Allah'ı inkar edenler Allah'tan bir gazabı hakketmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • 16:107NAHL, 107

  Çünkü onlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. İnkarcı topluluğu Allah doğru yola iletmez.

 • 16:108NAHL, 108

  İşte onlar, Allah'ın kalplerini, işitme ve görüşlerini mühürlediği kişilerdir. Onlar gafillerdir.

 • 16:109NAHL, 109

  Hiç kuşku yok ki onlar ahirette kaybedeceklerdir

 • 20:61TA-HA, 61

  Musa onlara dedi ki: "Size yazıklar olsun. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra sizi bir azap ile perişan eder. İftira edenler kuşkusuz kaybedecektir."

 • 20:111TA-HA, 111

  Tüm yüzler O Yaşayan, Ebedi Yönetici'ye çevrilmiştir. Zulüm yüklenenler kaybedecektir.

 • 22:11HAC, 11

  İnsanlardan öyleleri var ki Allah'a koşullu olarak kulluk eder. İşleri yolunda gidince sevinir; ancak başına bir bela gelince yüzünü çevirir. Böylece dünyayı da ahireti de kaybeder. Gerçek kayıp işte budur.

 • 39:14ZÜMER, 14

  De ki, "Dinimi yalnız Allah'a has kılarak O'na kulluk/hizmet ediyorum."

 • 39:15ZÜMER, 15

  "Siz de O'nun dışında dilediğinize kulluk/hizmet ediniz."De ki, "Asıl kaybedenler, ahiret gününde kendilerine ve ailelerine kaybettirenlerdir." Apaçık kayıp budur

 • 39:63ZÜMER, 63

  Göklerin ve yerin kararları O'na aittir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar asıl kaybedenlerdir

 • 39:64ZÜMER, 64

  De ki, "Allah'tan başkasına mı kulluk etmeye beni teşvik ediyorsunuz ey cahiller?"

 • 39:65ZÜMER, 65

  Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedilmiştir: ortak koşarsan, tüm yaptıkların boşa gider ve kaybedenlerden olursun

 • 42:45ŞURA, 45

  Aşağılanmış ve başları eğilmiş olarak ateşe sunulurlarken göz ucuyla çevrelerine bakındıklarını görürsün. İnananlar, "Gerçek kaybedenler, Diriliş Gününde kendilerini ve ailelerini kaybedenlerdir. Zalimler sürekli bir azaba mahkum olmuştur," derler.

 • 46:17AHKAF, 17

  Öte yanda bir başkası var ki anne babasına, "Öf size, benden önce nice kuşaklar geçmiş olmasına rağmen benim diriltileceğimi mi iddia ediyorsunuz?" O ikisi ise Allah'a sığınarak: "Yazık sana; lütfen inan. Allah'ın sözü gerçektir." Bunun üzerine o, "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değil," der.

 • 46:18AHKAF, 18

  Bu gibiler, gelip geçmiş cin ve insan toplumları arasında azap sözünü haketmiş kimselerdir. Onlar kaybedenlerdir.

 • 58:19MÜCADELE, 19

  Şeytan onları sahiplenmiş ve onlara Allah'ın mesajını unutturmuştur. Onlar şeytanın partisidir. şeytanın partisi kesinlikle kaybedecektir.

 • 63:9MÜNAFİKUN, 9

  Ey inananlar, paralarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle davrananlar kaybedenlerdir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?