8:29. Ey inananlar, Allah'ı dinlerseniz, size doğruyu yanlıştan ayıracak anlayışı verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

yanlış:

  • 2:256BAKARA, 256

    Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki tağutu (despotları ve şeytani doktrinleri) inkar edip Allah'a inanırsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. Allah İşitir, Bilir.

  • 4:51NİSA, 51

    Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun? Putperestliğe ve yanlış doktrinlere inanıyorlar ve inkar edenler için, "Bunlar, inananlardan daha doğru yoldadır," diyorlar.

  • 31:30LOKMAN, 30

    Çünkü Allah gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve Allah En Yüce ve En Büyüktür.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?