86:11. Geri çeviren göğe andolsun,

"Geri çeviren gök": Kasıt ne?

 • 15:16HİCİR, 16

  Gökte galaksiler yerleştirdik, ve gözleyenler için onları süsledik.

 • 15:17HİCİR, 17

  Ve onları her kovulmuş şeytandan koruduk.

 • 21:32ENBİYA, 32

  Göğü korunmuş bir tavan yaptık. Buna rağmen onlar ondaki işaretlere ilgisiz durmaktadırlar.

 • 26:209ŞUARA, 209

  Bu bir uyarı ve mesajdır; çünkü biz haksızlık etmeyiz.

 • 26:210ŞUARA, 210

  Onu şeytanlar indirmemiştir.

 • 26:211ŞUARA, 211

  Onlar bunu ne yaparlar, ne de becerirler.

 • 37:6SAFFAT, 6

  Biz en aşağıdaki göğü gezegenler ile süsleyip,

 • 37:7SAFFAT, 7

  Her türlü inatçı şeytana karşı bir koruma yaptık.

 • 37:8SAFFAT, 8

  Yüce topluluğu dinleyemezler; her yandan atılırlar.

 • 37:9SAFFAT, 9

  Kovulurlar; sürekli bir azabı hakketmişlerdir.

 • 37:10SAFFAT, 10

  Bir söz kapan olursa, onu, delici bir ışın izler.

 • 41:12FUSSİLET, 12

  Böylece onları iki günde yedi gök olarak tamamladı ve her göğe özel yasaları bildirdi. Ve biz en aşağıdaki göğü ise lambalarla ve koruma sistemiyle donattık. Bu, Üstün ve herşeyi Bilen'in planıdır.

 • 55:33RAHMAN, 33

  Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

 • 55:35RAHMAN, 35

  Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz.

 • 67:5MÜLK, 5

  En aşağı göğü lambalarla süsledik ve onları şeytanlar için bir taşlama kıldık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık.

 • 72:1CİN, 1

  De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

 • 72:2CİN, 2

  "O doğruya iletiyor ve biz ona inandık; bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."

 • 72:3CİN, 3

  "Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. "

 • 72:4CİN, 4

  "Allah hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

 • 72:5CİN, 5

  "İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık."

 • 72:6CİN, 6

  "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı."

 • 72:7CİN, 7

  "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç bir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı."

 • 72:8CİN, 8

  "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk."

 • 72:10CİN, 10

  "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab'leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?