85:11. İnanan ve erdemli davrananlar ise içlerinden ırmaklar akan cennetleri haketmişlerdir. Büyük başarı budur.

Cennete kimler girer?

 • 3:195AL-İ İMRAN, 195

  Rab'leri onlara cevap verdi: "Ben, sizden hiçbir çalışanın yaptığını ödülsüz bırakmam, ister erkek olsun, ister kadın olsun; hepiniz eşitsiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence ve hakarete uğrayanlar, vuruşanlar, öldürülenler... Onların kötülüklerini örteceğim ve onları içlerinde ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğim. Allah'tan bir karşılık olarak... En güzel karşılık Allah'ın yanındadır.

 • 4:124NİSA, 124

  Erkek veya kadın, her kim inanarak erdemli bir hayat sürerse cennete girer ve en ufak bir haksızlık görmez.

 • 2:62BAKARA, 62

  İnananlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: Allah'a ve ahirete inanır ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab'leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.

 • 5:69MAİDE, 69

  İnananlar, Yahudiler, diğer dinlerden olanlar ve Hıristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe inanır ve erdemli bir yaşam sürerse onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler de...

 • 2:82BAKARA, 82

  İnanıp erdemli bir hayat sürenler ise cennet halkıdır; onlar da orada sürekli kalırlar.

 • 2:111BAKARA, 111

  "Yahudi veya Hıristiyanlardan başkası cennete giremez," dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin."

 • 2:112BAKARA, 112

  Doğrusu, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, onun ödülü Rabbinin yanındadır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir.

 • 2:214BAKARA, 214

  Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler gibisi sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar zorluk ve sıkıntıya uğradılar ve öylesine sarsıldılar ki elçi ve beraberindeki inananlar, "Allah'ın yardımı ne zaman," dediler. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır.

 • 3:135AL-İ İMRAN, 135

  Onlar ki bir günah işledikleri, yahut kendilerine zulmettikleri zaman Allah'ı anımsar ve günahları için bağışlanma dilerler Zaten Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir ki? ve onlar bile bile günah işlemeye devam etmez.

 • 3:136AL-İ İMRAN, 136

  Onlara, Rab'lerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerle karşılık verilir; orada sürekli kalırlar. Çalışanların ödülü ne güzeldir.

 • 3:198AL-İ İMRAN, 198

  Rab'lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan cennetler var. Allah tarafından bir konut olarak orada ebedi kalacaklar. İyiler için Allah'ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır.

 • 9:20TEVBE, 20

  İnananlar, göç edenler, paralarıyla canlarıyla Allah yolunda çaba gösterenler için Allah yanında daha büyük bir derece vardır. Onlar kazananlardır.

 • 9:21TEVBE, 21

  Rableri onlara, kendisinden bir rahmet, bir onama ve içinde ebedi nimetlerin bulunduğu cennetleri müjdeler.

 • 9:111TEVBE, 111

  Allah inananların canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, O'nun Tevrat'ta, İncil'de ve Kuran'da verdiği bir sözdür. Verdiği sözü, Allah'tan daha iyi kim yerine getirebilir? Öyleyse bu alışverişinizden dolayı sevinin. En büyük başarı budur.

 • 19:60MERYEM, 60

  Tevbe eden, inanan ve erdemli davrananlar hariç. Onlar en ufak bir haksızlığa uğramadan cennete girerler.

 • 23:1MÜMİNUN, 1

  İnananlar basariya ulasmislardir.

 • 23:2MÜMİNUN, 2

  Nitekim onlar namazlarinda saygilidirlar.

 • 23:3MÜMİNUN, 3

  Bos sözlerden yüz çevirirler.

 • 23:4MÜMİNUN, 4

  Zekati pratige geçirirler.

 • 23:5MÜMİNUN, 5

  Ve cinsel iliskilerden sakinirlar;

 • 23:6MÜMİNUN, 6

  Ancak eşleri yani yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi oldukları hariç. Onlar kınanmazlar.

 • 23:7MÜMİNUN, 7

  Kim bunun ötesini ararsa siniri asmis olur.

 • 23:8MÜMİNUN, 8

  Onlar ki kendilerine emanet edilen seylere dikkat ederler. Verdikleri sözleri de yerine getirirler.

 • 23:9MÜMİNUN, 9

  Onlar ki namazlarini düzenli olarak gözetirler.

 • 23:10MÜMİNUN, 10

  Iste varis olacaklar onlardir.

 • 23:11MÜMİNUN, 11

  Cennete mirasçi olacak ve orada ebedi kalacaklar.

 • 41:30FUSSİLET, 30

  "Rabbimiz Allah'tır," dedikten sonra doğru yolu izleyenlerin üzerine melekler iner:"Korkmayın, üzülmeyin ve davetli olduğunuz cennetle sevinin."

 • 46:13AHKAF, 13

  "Rabbimiz Allah'tır" deyip dosdoğru davrananlara bir korku yoktur ve onlar üzülmezler de.

 • 46:14AHKAF, 14

  Onlar cennet halkıdır; yapmış olduklarına karşılık olarak orada ebedi kalacaklardır.

 • 46:15AHKAF, 15

  Biz insana, ana ve babasına iyilik etmesini öğütledik. Anası onu zahmetle taşır, zahmetle doğurur. Ana karnında taşınması ile sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet olgunluk çağına erince ve kırk yaşına varınca: "Rabbim, bana, anama ve babama verdiğin nimete şükretmeğe ve razı olacağın yararlı işler yapmağa beni yönelt. Benim soyumu islah et. Ben tövbe edip, sana teslim olanlardanım," demelidir.

 • 46:16AHKAF, 16

  İşlediklerinin en iyisini kabul ettiğimiz ve kötülüklerini geçtiğimiz bu kimseler cennet halkı arasındadırlar. Bu, kendilerine verilen doğru sözdür.

 • 55:46RAHMAN, 46

  Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

 • 66:8TAHRİM, 8

  Ey inananlar, Allah'a yürekten tevbe edin ki Rabbiniz kötülüklerinizi örtsün ve altından ırmaklar akan cennetlere soksun. Allah, o gün peygamberi ve beraberinde bulunanları utandırmaz. Işıkları, önlerinden sağ yanlarına doğru yayılır ve, "Rabbimiz, bizim için ışığımızı tamamla ve bizi bağışla; sen herşeye gücü yetensin," derler.

 • 70:22MEARİC, 22

  Ancak namaz kılanlar hariç:

 • 70:23MEARİC, 23

  Onlar ki namazlarını kaçırmazlar;

 • 70:24MEARİC, 24

  Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır,

 • 70:25MEARİC, 25

  İsteyen yoksula ve yoksuna...

 • 70:26MEARİC, 26

  Onlar Din Gününü doğrularlar;

 • 70:27MEARİC, 27

  Rab'lerinin azabından çekinirler;

 • 70:28MEARİC, 28

  Rab'lerinin azabına güven olmaz.

 • 70:29MEARİC, 29

  Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

 • 70:30MEARİC, 30

  Ancak eşleri yani yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi oldukları hariç. Onlar kınanmazlar.

 • 70:31MEARİC, 31

  bunun ötesini arayanlar ise aşırı gidenlerdir

 • 70:32MEARİC, 32

  Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

 • 70:33MEARİC, 33

  Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

 • 70:34MEARİC, 34

  Namazlarına özen gösterirler.

 • 70:35MEARİC, 35

  Onlar cennetlerde ağırlanırlar.

 • 79:40NAZİAT, 40

  Rabbinin makamına karşı saygı duyan ve kendini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince

 • 79:41NAZİAT, 41

  Gidilecek yer cennet olacaktır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?