85:11. İnanan ve erdemli davrananlar ise içlerinden ırmaklar akan cennetleri haketmişlerdir. Büyük başarı budur.

Başarmak için:

 • 3:104AL-İ İMRAN, 104

  İçinizde, iyiliğe çağıran, sağduyuyu öğütleyen ve kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. Bunlar başaranlardır.

 • 3:130AL-İ İMRAN, 130

  İnananlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için Allah'ı dinleyin.

 • 3:200AL-İ İMRAN, 200

  İnananlar! Başarmak için, güçlüklere karşı tek tek direnin, topluca direnin, birlik olun ve Allah'ı dinleyin.

 • 5:35MAİDE, 35

  İnananlar Allah'ı dinleyin, O'na ulaşmak için yol arayın ve O'nun yolunda cihada edin ki başarasınız.

 • 5:100MAİDE, 100

  De : "Kötü ile iyi bir olmaz; kötünün çokluğu ilgini çekse bile... Akıl sahipleri, başarmak istiyorsanız (azınlığa düşme pahasına da olsa) Allah'ı dinleyin."

 • 7:157ARAF, 157

  Nitekim onlar (vakti gelince) yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiyi, o ümmi (Tevrat ve İncil okumamış) peygamberi izlerler. (O peygamber) onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helal, pis şeyleri de haram kılar; üzerlerindeki ağırlıkları ve onlara vurulan prangaları kaldırıp atar. Ona inananlar, ona saygı duyanlar, ona yardım edenler, kendisiyle birlikte indirilen ışığı izleyenler başarıya ulaşanlardır.

 • 8:45ENFAL, 45

  Ey inananlar bir ordu ile karşılaştığınızda dayanın ve Allah'ı çokça anın ki başarasınız.

 • 22:77HAC, 77

  İnananlar, eğiliniz, secde ediniz, Rabbinize kulluk ediniz ve iyilik işleyiniz ki başarasınız.

 • 24:31NUR, 31

  İnanan kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken yerleri hariç, alımlı yerlerini göstermesinler. Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar. Vücutlarının alımlı yerlerini kimseye göstermesinler; ancakkocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar, cinsel iktidara sahip olmayan erkek hizmetkarlar ve işçiler ve kadınların cinsel yönlerinihenüz anlamayan çocuklar hariç. Gizledikleri alımlı bölgelerini sergilemek/bildirmek için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar, topluca Allah'a yöneliniz ki başarılı olasınız.

 • 28:67KASAS, 67

  Kim tevbe eder, inanır ve erdemli davranırsa işte o zaman başarılı olabilir.

 • 30:38RUM, 38

  Öyleyse yakınlığı bulunanlara haklarını ver, yoksula ve yolcuya da... Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha iyidir; onlar başarıya ulaşanlardır.

 • 64:16TEĞABÜN, 16

  Gücünüz yettiği kadar Allah'ı sayın. Dinleyin, itaat edin ve kendi yararınız için yardımda bulununuz. Nefsinin bencillik ve cimriliğinden korunanlar başaranlardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?