84:11. Yok olmayı arzulayacak,

"Kitabı arkasından verilen.": İlişkili ayet

 • 17:71İSRA, 71

  Her bir halkı önderleriyle birlikte çağırdığımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar ve en ufak bir haksızlığa uğratılmazlar.

 • 39:48ZÜMER, 48

  İşledikleri kötülükler onlara gösterilir ve alay etmekte oldukları şeyler ise onları çepeçevre sarar.

 • 75:13KIYAMET, 13

  O gün insana, yapıp yapmadığı herşey haber verilir.

 • 81:10TEKVİR, 10

  Kayıtlar yayımlandığı zaman,

 • 81:14TEKVİR, 14

  Her kişi ne yapıp getirdiğini bilir.

 • 84:7İNŞİKAK, 7

  Kitabı sağ taraftan verilen,

 • 84:10İNŞİKAK, 10

  Kitabı arkasından verilen ise,

 • 84:11İNŞİKAK, 11

  Yok olmayı arzulayacak,

 • 84:12İNŞİKAK, 12

  Ve bir ateşte yanacaktır.

 • 99:6ZİLZAL, 6

  O gün, insanlar yapmış oldukları kendilerine gösterilsin diye bölükler halinde çıkagelirler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?