84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Gök çatladığı zaman.

 • 84:2

  Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

 • 84:3

  Yer dümdüz edildiği,

 • 84:4

  İçindekileri atıp boşalttığı,

 • 84:5

  Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

 • 84:6

  Ey insan, Rabbine doğru çalışıp çabalarsın ve sonunda O'nunla karşılaşırsın.

 • 84:7

  Kitabı sağ taraftan verilen,

 • 84:8

  Kolay bir hesaba çekilecek,

 • 84:9

  Ve arkadaşlarına sevinç içinde dönecektir.

 • 84:10

  Kitabı arkasından verilen ise,

 • 84:11

  Yok olmayı arzulayacak,

 • 84:12

  Ve bir ateşte yanacaktır.

 • 84:13

  Oysa arkadaşları arasında sevinçliydi;

 • 84:14

  Bir daha (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.

 • 84:15

  Doğrusu, Rabbi onu görmektedir.

 • 84:16

  Andolsun akşamın kızıllığına,

 • 84:17

  Gecenin topladığına,

 • 84:18

  Dolunay halindeki aya,

 • 84:19

  Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

 • 84:20

  Peki onlar neden inanmıyorlar?

 • 84:21

  Onlara Kuran okunduğunda neden kabul etmiyorlar?

 • 84:22

  Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

 • 84:23

  Allah onların sakladıklarını çok iyi bilir.

 • 84:24

  Onları acı bir azapla müjdele.

 • 84:25

  İnanıp erdemli davrananlara ise kesilmez bir ödül var.

Paylaş
Tweet'le