80:36. Eşinden ve çocuklarından...

Kur'an'da O an/Saat/Dünyanın sonu:

 • 7:187ARAF, 187

  Sana o saatin (dünyanın sonunun) ne zaman geleceğini soruyorlar. "O'nun bilgisi Rabbimin yanındadır," de. Onu vakti gelince O'ndan başkası ortaya çıkarmaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki ondan haberdar imişsin gibi sana soruyorlar. "Onun bilgisi Allah'ın yanındadır," de. Fakat insanların çoğu bilmez.

 • 14:48İBRAHİM, 48

  Yerin başka bir yer ile göklerin de başka göklerle değiştirildiği, herkesin Tek ve En yüce olan Allah'ın huzuruna getirildiği gün...

 • 16:77NAHL, 77

  Göklerin ve yerin gizemleri Allah'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. Allah her şeye Gücü Yetendir.

 • 18:47KEHF, 47

  Dağları silip götürdüğümüz ve yeri çıplak bıraktığımız gün onları toplarız; bir tanesini bile bırakmadan.

 • 20:105TA-HA, 105

  Senden dağları sorarlar. De ki, "Rabbim onları ufalayıp savuracak."

 • 20:106TA-HA, 106

  "Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacaktır."

 • 20:107TA-HA, 107

  "Orda ne ufak bir eğrilik ne de bir tümsek göreceksin."

 • 21:49ENBİYA, 49

  Onlar ki kimse kendilerini görmezken bile Rab'lerini sayarlar ve Saatin dehşetini duyarlar.

 • 21:96ENBİYA, 96

  Nihayet, Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman, onlar her yönden saldırırlar.

 • 21:97ENBİYA, 97

  Hak sözün gerçekleşmesi yaklaşmış ve kafirlerin gözleri korkudan dona kalmıştır: "Vah bize, Biz bundan gaflet içinde idik. Biz gerçekten zalimler olduk."

 • 21:104ENBİYA, 104

  O gün göğü dosyaları dürer gibi katlar ve yaratılışın ilk durumunu nasıl başlatmışsak ona çeviririz.

 • 22:1HAC, 1

  Ey halk, Rabbinizden çekinin, çünkü Saatin (dünyanın sonu) depremi korkunç bir şeydir.

 • 22:2HAC, 2

  Ona tanık olduğunuz gün, her emziren ana emzirdiğini atar, her gebe kadın yükünü bırakır. Sarhoş olmadıkları halde insanları sarhoş gibi göreceksin. Halbuki Allah'ın cezası şiddetlidir.

 • 22:55HAC, 55

  İnkarcılar ise, Saat (dünyanın sonu) kendilerine ansızın gelinceye kadar, yahut o müthiş günün cezası kendilerine çatıncaya kadar sürekli ondan kuşku duyacaklardır

 • 27:87NEML, 87

  Boruya üfürüldüğü gün, göklerde ve yerde bulunan herkes, Allah'ın diledikleri hariç korkuya kapılacaklardır. Hepsi ona boyun bükerek gelirler.

 • 30:12RUM, 12

  Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.

 • 30:13RUM, 13

  Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiç bir kimse çıkmaz; ortaklarını inkar ederler.

 • 31:34LOKMAN, 34

  Saatin (dünyanın son saatinin) bilgisi Allah'ın yanındadır. Yağmuru O yağdırır ve rahimlerde ne varsa bilir. Hiç kimse kendisine yarın ne olacağını bilmez, yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Allah Bilendir, Haberdardır.

 • 34:3SEBE, 3

  İnkarcılar, "Saat, hiç bir vakit gerçekleşmeyecek," dediler. De ki, "Kesinlikle, Rabbime andolsun size gelecektir. O, geleceği Bilendir. Göklerde ve yerde bir atom ağırlığı O'ndan gizli kalmaz. İster ondan küçük olsun, yahut büyük olsun... Hepsi apaçık bir kitaptadır."

 • 36:48YA-SİN, 48

  Aynı zamanda, "Doğru sözlü iseniz o söz ne zaman gerçekleşecek?" diye meydan okurlar.

 • 36:49YA-SİN, 49

  Çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek patlamayı beklemektedirler.

 • 39:68ZÜMER, 68

  Boruya üflenir üflenmez göklerde ve yerde kim varsa, Allah'ın diledikleri hariç kendinden geçip bayılırlar. Sonra ona tekrar üflenir de onlar ayağa kalkıp bakışırlar

 • 42:17ŞURA, 17

  O Allah ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir. Ne bilirsin, belki Saat (dünyanın sonu) yakındır.

 • 42:17ŞURA, 17

  O Allah ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir. Ne bilirsin, belki Saat (dünyanın sonu) yakındır.

 • 42:18ŞURA, 18

  Ona inanmıyanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Ona inananlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Saat konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler.

 • 42:18ŞURA, 18

  Ona inanmıyanlar onun hakkında meydan okuyorlar. Ona inananlar ise ondan kaygı duyarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. Saat konusunda kuşku duyanlar büyük bir sapıklık içindedirler.

 • 44:9DUHAN, 9

  Doğrusu, onlar bir kuşku içinde oynamaktadırlar.

 • 44:10DUHAN, 10

  Göğün apaçık bir dumanı getireceği günü gözetle.

 • 44:11DUHAN, 11

  İnsanları çepeçevre saracaktır; bu acı bir azaptır.

 • 45:26CASİYE, 26

  De ki "Sizi Allah diriltir ve öldürür. Sonra, gerçekleşmesinde kuşku bulunmayan Diriliş Gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmez."

 • 45:32CASİYE, 32

  Kendilerine Allah'ın sözünün bir gerçek ve Saat'in kesinleşmesi kaçınılmaz bir olay olduğu söylendiğinde siz, "Saat'in ne olduğunu bilmeyiz! Biz sadece çeşitli sanılara sahibiz ve bu konuda kesin bir bilgi elde etmiş değiliz," derdiniz.

 • 52:7TUR, 7

  Rabbinin cezalandırması kesinlikle gerçekleşecektir.

 • 52:8TUR, 8

  Onu engelleyecek hiç bir güç yoktur.

 • 52:9TUR, 9

  O gün gök sallanıp sarsılacak,

 • 52:10TUR, 10

  Dağlar yürütülüp silinecek,

 • 54:1KAMER, 1

  Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.

 • 54:46KAMER, 46

  Saat onları beklemektedir, daha korkunç ve acıdır.

 • 55:37RAHMAN, 37

  Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman...

 • 56:4VAKIA, 4

  Yerin sallanıp sarsılacağı,

 • 56:5VAKIA, 5

  Ve dağların paramparça edileceği zaman,

 • 56:6VAKIA, 6

  Artık o toz duman haline gelmiştir.

 • 69:13HAKKA, 13

  Boruya bir kez üfürüldüğü zaman,

 • 69:14HAKKA, 14

  Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpılıp darmadağın edildiği zaman,

 • 69:15HAKKA, 15

  İşte o gün kaçınılmaz olay gerçekleşmiştir.

 • 69:16HAKKA, 16

  Gök yarılmıştır, parçalanmıştır.

 • 70:9MEARİC, 9

  Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

 • 73:14MÜZEMMİL, 14

  Gün gelir, yer ve dağlar titrer ve dağlar dağılan kum yığınına dönüşür.

 • 73:17MÜZEMMİL, 17

  Peki, inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunursunuz?

 • 73:18MÜZEMMİL, 18

  Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

 • 75:7KIYAMET, 7

  Gözün kamaştığı,

 • 75:8KIYAMET, 8

  Ayın tutulduğu,

 • 75:9KIYAMET, 9

  Ve güneş ile ay bir araya toplandığı zaman,

 • 75:10KIYAMET, 10

  O gün insanoğlu, "Kaçacak yer nerede?" der.

 • 75:11KIYAMET, 11

  Hayır, bir sığınak yok.

 • 75:12KIYAMET, 12

  O gün son durak Rabb'inin huzurudur.

 • 77:7MÜRSELAT, 7

  Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

 • 77:8MÜRSELAT, 8

  Yıldızlar söndürüldüğü,

 • 77:9MÜRSELAT, 9

  Göğün yarıldığı,

 • 77:10MÜRSELAT, 10

  Dağların ufalanıp savrulduğu,

 • 77:11MÜRSELAT, 11

  Ve elçilere randevu verildiği zaman,

 • 78:18NEBE, 18

  Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

 • 78:19NEBE, 19

  Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.

 • 78:20NEBE, 20

  Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur.

 • 79:6NAZİAT, 6

  O gün o sarsıntı sarsar.

 • 79:7NAZİAT, 7

  Ardından bir diğeri izler.

 • 80:33ABESE, 33

  Sonra, o müthiş patlama gerçekleşince,

 • 80:34ABESE, 34

  O gün kişi kaçar: kardeşinden,

 • 81:1TEKVİR, 1

  Güneş yuvarlandığı zaman,

 • 81:2TEKVİR, 2

  Yıldızlar sönüp düştüğü zaman,

 • 81:3TEKVİR, 3

  Dağlar yürütüldüğü zaman,

 • 81:4TEKVİR, 4

  En değerli mallar terkedildiği zaman,

 • 81:5TEKVİR, 5

  Yabani hayvanlar toplandığı zaman,

 • 81:6TEKVİR, 6

  Denizler kaynatıldığı zaman,

 • 82:1İNFİTAR, 1

  Gök yarıldığı zaman,

 • 82:2İNFİTAR, 2

  Gezegenler saçıldığı zaman,

 • 82:3İNFİTAR, 3

  Denizler akıtılıp taşırıldığı zaman,

 • 84:1İNŞİKAK, 1

  Gök çatladığı zaman.

 • 84:3İNŞİKAK, 3

  Yer dümdüz edildiği,

 • 99:1ZİLZAL, 1

  Yerin korkunç bir depremle sarsıldığı,

 • 99:2ZİLZAL, 2

  Yerin ağırlıklarını fışkırttığı,

 • 99:3ZİLZAL, 3

  İnsanın da, "Buna ne oluyor?" dediği zaman,

 • 101:4KARİA, 4

  O gün halk, yayılmış kelebekler gibi olur.

 • 101:5KARİA, 5

  Dağlar da atılmış yün gibi olur.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?