79:43. Onu bildirmek, (ey Muhammed) senin görevin değildir.

O an/Saat/Dünyanın sonu ansızın gelecektir:

 • 6:31EN'AM , 31

  Kaybedenler, Allah ile karşılaşmayı yalanlayanlardır. O an (dünyanın sonu) kendilerini ansızın yakalayınca, günah yüklerini sırtlarında taşıyarak, "Oradaki hayatımızı boşa harcamamızdan ötürü vay halimize," diyecekler. Yüklendikleri şey ne de kötü!

 • 6:40EN'AM , 40

  De: "Doğruysanız söyleyin bakalım, size Allah'ın azabı, yahut Saat (dünyanın sonu) gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız?"

 • 6:47EN'AM , 47

  De: "Allah'ın azabı size ansızın veya duyurudan sonra gelse... Zalim toplumdan başkası mı yok edilir?"

 • 7:187ARAF, 187

  Sana o saatin (dünyanın sonunun) ne zaman geleceğini soruyorlar. "O'nun bilgisi Rabbimin yanındadır," de. Onu vakti gelince O'ndan başkası ortaya çıkarmaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki ondan haberdar imişsin gibi sana soruyorlar. "Onun bilgisi Allah'ın yanındadır," de. Fakat insanların çoğu bilmez.

 • 12:107YUSUF, 107

  Onlar, Allah tarafından kuşatıcı bir azabın kendilerine çatmasından, yahut dünyanın sonunun (Saat) aniden kendilerine gelmesinden emin mi oldular?

 • 21:39ENBİYA, 39

  İnkar edenler, yüzlerinden ve arkalarından ateşi savamıyacakları ve yardım da görmeyecekleri anı bir bilselerdi.

 • 21:40ENBİYA, 40

  Nitekim, onlara ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecektir. Ne onu geri çevirmeye güçleri yeter, ne de kendilerine süre verilir.

 • 22:55HAC, 55

  İnkarcılar ise, Saat (dünyanın sonu) kendilerine ansızın gelinceye kadar, yahut o müthiş günün cezası kendilerine çatıncaya kadar sürekli ondan kuşku duyacaklardır

 • 26:201ŞUARA, 201

  Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

 • 26:202ŞUARA, 202

  Onlara ansızın, beklemedikleri bir anda gelecektir.

 • 29:53ANKEBUT, 53

  Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Belirlemiş olduğumuz bir zaman olmasaydı, o azap onlara gelecekti. Onlara ansızın, haberleri olmadan gelecektir.

 • 39:55ZÜMER, 55

  O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan önce, Rabbiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun.

 • 43:66ZÜHRUF, 66

  Onlar, farkında değilken, Saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar?

 • 43:67ZÜHRUF, 67

  Erdemlilerin dışında, o gün yakın dostlar birbirlerine düşman kesilecek.

 • 47:18MUHAMMED, 18

  Saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Kuşkusuz onun alametleri gelmiş bulunuyor. Onlara gelip çatınca kendilerine gelen mesajın ne yararı olur?

 • 54:50KAMER, 50

  Buyruğumuz göz kırpması gibi anidir.

 • 67:16MÜLK, 16

  Yoksa, aniden sallanmaya başlayacak olan yerin dibine sizi batırmayacağına dair göktekinden güvence mi aldınız?

 • 79:34NAZİAT, 34

  Büyük baskın geldiği zaman,

 • 12:107YUSUF, 107

  Onlar, Allah tarafından kuşatıcı bir azabın kendilerine çatmasından, yahut dünyanın sonunun (Saat) aniden kendilerine gelmesinden emin mi oldular?

 • 54:1KAMER, 1

  Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?