78 NEBE

 • 78:1

  Neyi birbirlerine sorup duruyorlar?

 • 78:2

  Büyük haberi mı?

 • 78:3

  Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler.

 • 78:4

  Hayır, öğreneceklerdir.

 • 78:5

  Hayır, kesinlikle öğreneceklerdir.

 • 78:6

  Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik,

 • 78:7

  Dağları da birer kazık?

 • 78:8

  Sizi çiftler halinde yarattık.

 • 78:9

  Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

 • 78:10

  Geceyi bir örtü yaptık.

 • 78:11

  Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.

 • 78:12

  Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.

 • 78:13

  Parlayan bir lamba yerleştirdik.

 • 78:14

  Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik.

 • 78:15

  Ki onunla taneler ve bitkiler.

 • 78:16

  Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.

 • 78:17

  Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

 • 78:18

  Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

 • 78:19

  Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.

 • 78:20

  Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur.

 • 78:21

  Cehennem ise gözetlemekte:

 • 78:22

  Azgınlar için bir varış yeri olarak...

 • 78:23

  Orada çağlar boyu kalacaklardır.

 • 78:24

  Orada bir serinlik ve bir içecek bulamazlar;

 • 78:25

  Ancak kaynar su ve acı bir yiyecek hariç.

 • 78:26

  Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

 • 78:27

  Onlar bir hesap ummuyorlardı.

 • 78:28

  Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.

 • 78:29

  Halbuki biz her şeyi sayıp yazmıştık.

 • 78:30

  Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

 • 78:31

  Erdemliler için kurtuluş vardır.

 • 78:32

  Bağlar, bahçeler...

 • 78:33

  Genç ve yaşıt eşler...

 • 78:34

  Dolu kadehler...

 • 78:35

  Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.

 • 78:36

  Rabbinden bir karşılık; hesaplanmış bir armağandır.

 • 78:37

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.

 • 78:38

  Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.

 • 78:39

  İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.

 • 78:40

  Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkarcı ise, "Keşke toprak olsaydım!" der.

Paylaş
Tweet'le