77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Andolsun ard arda gönderilenlere,

 • 77:2

  Esip savuranlara,

 • 77:3

  Yaydıkça yayanlara,

 • 77:4

  Ayırdıkça ayıranlara,

 • 77:5

  Mesajı verenlere,

 • 77:6

  Bir müjde veya uyarı olarak...

 • 77:7

  Size söz verilenler kesinlikle gerçekleşecektir.

 • 77:8

  Yıldızlar söndürüldüğü,

 • 77:9

  Göğün yarıldığı,

 • 77:10

  Dağların ufalanıp savrulduğu,

 • 77:11

  Ve elçilere randevu verildiği zaman,

 • 77:12

  Belirlenen gün için...

 • 77:13

  Yani Karar Günü için!

 • 77:14

  O nasıl bir yargılama günüdür bilir misin!

 • 77:15

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:16

  Öncekileri helak etmedik mi?

 • 77:17

  Sonra, diğerlerini de onlara katmadık mı?

 • 77:18

  Suçlulara işte böyle davranırız.

 • 77:19

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:20

  Sizi değersiz bir sudan yaratmadık mı?

 • 77:21

  Ve sonra onu iyi korunan bir yere yerleştirmedik mi?

 • 77:22

  Bilinen bir süreye kadar.

 • 77:23

  Biz ölçtük, biçtik. Biz en iyi biçim verenleriz.

 • 77:24

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:25

  Yeryüzünü bir toplanma yeri yapmadık mı?

 • 77:26

  Yaşayanlar için, ölüler için...

 • 77:27

  Üzerine yüksek dağlar yerleştirip size tatlı su içirmedik mi?

 • 77:28

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:29

  Haydi yalanlamakta olduğunuz şeye doğru yürüyün.

 • 77:30

  Yürüyün, (cehennem alevinin) üç kollu gölgesine doğru...

 • 77:31

  O ne gölgelendirir ne de alevden korur.

 • 77:32

  Kıvılcımlar saçar, saraylar gibi...

 • 77:33

  (Rengi de) Sarı deve gibi.

 • 77:34

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:35

  Bu, onların konuşamıyacağı bir gündür.

 • 77:36

  Ve özür dilemeleri için onlara izin de verilmez.

 • 77:37

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:38

  Bu, Karar Günüdür. Sizi ve öncekileri toplamışızdır.

 • 77:39

  Bir planınız varsa bana karşı onu uygulayın!

 • 77:40

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:41

  Erdemliler gölgeliklerde ve pınarlar arasında...

 • 77:42

  Ve canlarının çektiği meyvalar...

 • 77:43

  Yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için.

 • 77:44

  İyi davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • 77:45

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:46

  Yiyiniz ve geçici olarak eğleniniz; siz suçlularsınız.

 • 77:47

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:48

  Onlara eğilin dendiğinde eğilmezler.

 • 77:49

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 77:50

  Artık bundan sonra hangi hadise (söze) inanırlar?

Paylaş
Tweet'le