76 İNSAN

 • 76:1

  İnsanın üzerinden, kendisinin anılmaya değer bir şey olmadığı bir zaman periyodu geçmemiş midir

 • 76:2

  Biz insanı bir sıvı karışımdan yarattık ki onu sınayalım. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık.

 • 76:3

  Ona yolu gösterdik; ya şükredendir, ya da nankör.

 • 76:4

  İnkarcılar için zincirler, prangalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.

 • 76:5

  İyiler ise, kafur (CHO) karıştırılmış bir kadehten içerler.

 • 76:6

  Allah'ın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak...

 • 76:7

  Onlar sözlerini yerine getirirler ve alabildiğine kötü olan bir günden korkarlar.

 • 76:8

  Yoksula, öksüze ve tutsağa sevdikleri yiyecekleri yedirirler.

 • 76:9

  "Biz sizi Allah rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür beklemiyoruz."

 • 76:10

  "Biz, suratsız ve belalı bir günden ötürü Rabbimizden çekiniriz."

 • 76:11

  Nitekim, Allah onları o günün kötülüğünden korur ve onlara neşe ve sevinç verir.

 • 76:12

  Direndikleri için onları bahçe ve ipekle ödüllendirir.

 • 76:13

  Orada koltuklara yaslanırlar; orada ne (yakıcı) güneş ne de dondurucu soğuk görürler.

 • 76:14

  Ağaçların gölgesi üzerlerine sarkmış ve meyveler yaklaştırılarak koparılmaları kolaylaştırılmıştır.

 • 76:15

  Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

 • 76:16

  Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.

 • 76:17

  Orada zencefil (ginger) karıştırılmış bir kadehten içirilirler.

 • 76:18

  Bir kaynak ki, ona "Selsebil" denir.

 • 76:19

  Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

 • 76:20

  Nereye baksan nimetler ve büyük bir yönetim görürsün.

 • 76:21

  Üstlerinde yeşil kadifeden elbiseler ve ipekler vardır. Gümüş bilezikler takınmışlardır. Rab'leri onlara temiz bir içecek içirir.

 • 76:22

  Bu, ödülünüzdür ve gayretinize teşekkür edilmiştir.

 • 76:23

  Kuşkusuz, Kuran'ı sana bir indirişle biz indirdik.

 • 76:24

  Öyleyse Rabbinin hüküm verinceye kadar sabret; onlardan hiç bir nankör günahkara uyma.

 • 76:25

  Sabah akşam Rabbinin ismini an.

 • 76:26

  Geceleyin O'na secde et ve O'nu uzun gecelerde yücelt.

 • 76:27

  Bunlar şu geçiciyi seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü ise önemsemiyorlar.

 • 76:28

  Onları biz yarattık ve yerleştirdik. Dilediğimiz zaman da onları benzerleriyle değiştiririz.

 • 76:29

  Bu bir hatırlatmadır: Dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

 • 76:30

  Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 76:31

  O, dilediğini ve/veya dileyeni Rahmetine sokar. Zalimlere ise acı bir ceza hazırlamıştır.

Paylaş
Tweet'le