73:18. Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

Dünyanın sonunda göğün durumu:

 • 25:25FURKAN, 25

  Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

 • 52:9TUR, 9

  O gün gök sallanıp sarsılacak,

 • 55:37RAHMAN, 37

  Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman...

 • 69:16HAKKA, 16

  Gök yarılmıştır, parçalanmıştır.

 • 70:8MEARİC, 8

  Gün gelecek, gök erimiş maden gibi.

 • 70:9MEARİC, 9

  Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

 • 73:17MÜZEMMİL, 17

  Peki, inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartan bir günden nasıl korunursunuz?

 • 73:18MÜZEMMİL, 18

  Gök bile ondan dolayı yarılır. O'nun sözü gerçekleşir.

 • 77:9MÜRSELAT, 9

  Göğün yarıldığı,

 • 77:10MÜRSELAT, 10

  Dağların ufalanıp savrulduğu,

 • 78:18NEBE, 18

  Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

 • 78:19NEBE, 19

  Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.

 • 81:11TEKVİR, 11

  Gök yerinden oynatıldığı zaman,

 • 82:1İNFİTAR, 1

  Gök yarıldığı zaman,

 • 82:2İNFİTAR, 2

  Gezegenler saçıldığı zaman,

 • 82:3İNFİTAR, 3

  Denizler akıtılıp taşırıldığı zaman,

 • 82:4İNFİTAR, 4

  Mezarların içi dışına çevrildiği zaman,

 • 82:5İNFİTAR, 5

  Her kişi, yaptığını ve yapmadığını öğrenecektir.

 • 84:1İNŞİKAK, 1

  Gök çatladığı zaman.

 • 84:2İNŞİKAK, 2

  Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?