72:1. De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

İnsanlar gibi Cinler de Allah'a kul olmakla sorumlu topluluklardır, sorguya çekileceklerdir:

 • 37:158SAFFAT, 158

  Hatta O'nunla cinler arasında bir akrabalık uydurdular. Halbuki cinler sorguya çekileceklerini bilirler.

 • 6:130EN'AM , 130

  Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.

 • 51:56ZARİYAT, 56

  Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

 • 55:31RAHMAN, 31

  Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz.

 • 55:33RAHMAN, 33

  Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

 • 19:68MERYEM, 68

  Rabbine and olsun, onları ve şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresine getireceğiz. Diz çökmüş halde...

 • 19:69MERYEM, 69

  Sonra her gruptan, Rahman'a karşı azgınlıkta ileri gidenleri ayıklayacağız.

 • 19:70MERYEM, 70

  Orada yanmayı en çok kimin hakkettiğini elbette biz gayet iyi biliriz.

 • 19:71MERYEM, 71

  İçinizden oraya gelmeyecek yoktur; bu, Rabbinin gerçekleştireceği kesin bir karardır.

 • 19:72MERYEM, 72

  Sonra, erdemlileri kurtaracağız. Zalimleri ise orada diz üstü bırakacağız.

 • 7:179ARAF, 179

  İnsanlardan ve cinlerden çok sayıda kişiyi cehenneme mahkum ettik. Kalpleri var, fakat kavrayamazlar; gözleri var, fakat görmezler; kulakları var, fakat işitmezler. Onlar, çiftlik hayvanları gibidir, hatta daha da kötü... Ve onlar, olup bitenden habersizdirler.

 • 72:1CİN, 1

  De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

 • 72:2CİN, 2

  "O doğruya iletiyor ve biz ona inandık; bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."

 • 72:3CİN, 3

  "Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. "

 • 72:4CİN, 4

  "Allah hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

 • 72:5CİN, 5

  "İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık."

 • 72:6CİN, 6

  "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı."

 • 72:7CİN, 7

  "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç bir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı."

 • 72:8CİN, 8

  "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk."

 • 72:9CİN, 9

  "Biz orada casusluk için otururduk. Ancak şimdi her kim dinlemek isterse kendisini gözleyen bir ateş topu bulur."

 • 72:10CİN, 10

  "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab'leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

 • 72:11CİN, 11

  "Aramızda erdemliler de var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık. "

 • 72:12CİN, 12

  "Biz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamıyacağımızı, kaçmakla da O'nu atlatamıyacağımızı anladık."

 • 72:13CİN, 13

  "Biz, yol gösteren (Kuran)ı işitir işitmez ona inandık. Rabbine inanan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz."

 • 72:14CİN, 14

  "Aramızdan müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır." Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır.

 • 72:15CİN, 15

  Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır.

 • 72:16CİN, 16

  Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?