72:1. De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

Cinlerde insanlar gibi sorumlu (test edilen) topluluktur:

 • 51:56ZARİYAT, 56

  Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım.

 • 6:130EN'AM , 130

  Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.

 • 19:68MERYEM, 68

  Rabbine and olsun, onları ve şeytanları toplayacağız. Sonra onları cehennemin çevresine getireceğiz. Diz çökmüş halde...

 • 37:158SAFFAT, 158

  Hatta O'nunla cinler arasında bir akrabalık uydurdular. Halbuki cinler sorguya çekileceklerini bilirler.

 • 55:31RAHMAN, 31

  Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz.

 • 55:33RAHMAN, 33

  Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?