72 CİN

 • 72:1

  De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

 • 72:2

  "O doğruya iletiyor ve biz ona inandık; bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."

 • 72:3

  "Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. "

 • 72:4

  "Allah hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

 • 72:5

  "İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık."

 • 72:6

  "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı."

 • 72:7

  "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç bir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı."

 • 72:8

  "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk."

 • 72:9

  "Biz orada casusluk için otururduk. Ancak şimdi her kim dinlemek isterse kendisini gözleyen bir ateş topu bulur."

 • 72:10

  "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab'leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

 • 72:11

  "Aramızda erdemliler de var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık. "

 • 72:12

  "Biz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamıyacağımızı, kaçmakla da O'nu atlatamıyacağımızı anladık."

 • 72:13

  "Biz, yol gösteren (Kuran)ı işitir işitmez ona inandık. Rabbine inanan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz."

 • 72:14

  "Aramızdan müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır." Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır.

 • 72:15

  Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır.

 • 72:16

  Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik.

 • 72:17

  Ki onunla onları sınayalım. Kim Rabbinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve yokuşlu bir cezaya süreriz.

 • 72:18

  Mescidler sadece Allah'a aittir; öyleyse Allah ile birlikte hiç kimseyi çağırmayın.

 • 72:19

  Allah'ın kulu kalkıp sadece O'na çağırdığında ona karşı nerdeyse hepsi bir bütün oldular.

 • 72:20

  De ki, "Ben sadece Rabbime çağırırım; ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."

 • 72:21

  De ki, "Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim."

 • 72:22

  De ki, "Hiç kimse beni Allah'a karşı savunamaz, O'ndan başka sığınak da bulamam."

 • 72:23

  "Ancak Allah'tan bir duyuruyu ve mesajını iletirim." Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder.

 • 72:24

  Kendilerine söz verilen şeyi gördüklerinde kimin yardımcısının güçsüz ve sayıca az olduğunu görecekler.

 • 72:25

  De ki, "Size söz verilen yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi belirlemiştir bilmiyorum."

 • 72:26

  O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez.

 • 72:27

  Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar.

 • 72:28

  Böylece, elçilerin Rab'lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayı olarak hesaplamıştır.

Paylaş
Tweet'le