71:2. Dedi ki “Ey halkım! Doğrusu, sizin için bir uyarıcıyım; apaçık."

Kim Allah ve elçisine karşı gelirse:

 • 4:14NİSA, 14

  Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve yasalarını çiğnerse, onu içinde sürekli kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap var.

 • 4:136NİSA, 136

  İnananlar! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önceden indirdiği kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse büsbütün sapıtmış olur.

 • 4:150NİSA, 150

  Allah'a ve elçisine karşı çıkanlar, Allah ile elçilerinin arasını ayırmak isteyenler, "Bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederiz," diyenler ve bu ikisi arasında bir yol edinmek isteyenler…

 • 4:151NİSA, 151

  İşte bunlar gerçek inkarcılardır. İnkarcılar için acıklı bir azap hazırlıyoruz.

 • 8:12ENFAL, 12

  Rabbin meleklere (ve dolayısıyla müminlere) vahyetti: "Sizinle beraberim, inananları destekleyin. İnkarcıların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlara, vurun onların her parmağına."

 • 8:13ENFAL, 13

  Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı aktif olarak savaştılar. Kim ki Allah ve elçisiyle savaşırsa elbette Allah'ın cezası çetindir.

 • 8:14ENFAL, 14

  İşte bunu tadın. Kafirler için bir de ateş azabı var.

 • 9:63TEVBE, 63

  Bilmediler mi ki, kim Allah ve elçisine karşı gelirse, içinde ebedi kalacağı cehenneme mahkum olur. Bu büyük bir aşağılanmadır.

 • 33:36AHZAB, 36

  Allah ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman, hiçbir inanan erkek ve kadın o işte seçim hakkına sahip değildir. Kim Allah'a ve elçisine isyan ederse açık bir biçimde sapmış olur.

 • 33:57AHZAB, 57

  Allah'a ve elçisine hakaret edenlere, Allah dünya ve ahirette lanet eder ve onlar için aşağılayıcı bir ceza hazırlamıştır.

 • 47:32MUHAMMED, 32

  İnkar edip Allah'ın yolundan sapanlar ve kendilerine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelenler Allah'a hiç bir zarar veremezler. Aksine, onların yaptıklarını geçersiz kılacaktır.

 • 47:33MUHAMMED, 33

  Ey inananlar, Allah'a uyunuz, elçiye uyunuz ve işlerinizi boşa çıkarmayınız.

 • 48:13FETİH, 13

  Kim Allah'a ve elçisine inanmazsa, biz inkarcılar için bir ateş hazırlamışızdır.

 • 58:5MÜCADELE, 5

  Allah'a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır.

 • 72:23CİN, 23

  "Ancak Allah'tan bir duyuruyu ve mesajını iletirim." Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder.

 • 4:42NİSA, 42

  İnkar edenler ve elçiye karşı gelenler o gün yerle bir olmak isterler. Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?