71 NUH

 • 71:1

  "Kendilerine acı azap gelmezden önce halkını uyar," diye Nuh'u halkına gönderdik.

 • 71:2

  Dedi ki “Ey halkım! Doğrusu, sizin için bir uyarıcıyım; apaçık."

 • 71:3

  "Allah'a kulluk edin, O'nu sayın ve beni izleyin."

 • 71:4

  "Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz, Allah'ın verdiği süre gelince ertelenmez; bir bilseydiniz.

 • 71:5

  Dedi ki, "Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım."

 • 71:6

  "Ne var ki, çağrım onların kaçışını arttırmaktan başka şeye yaramadı."

 • 71:7

  "Her ne zaman senin onları bağışlaman için onları çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına örttüler, direndiler, büyüklendikçe büyüklendiler."

 • 71:8

  "Sonra onları açıkça çağırdım."

 • 71:9

  " Sonra onlara ilan ettim, gizliden gizliye de konuştum."

 • 71:10

  "Dedim ki, 'Rabbinizden bağışlanma dileyin; O çok Bağışlayandır.' "

 • 71:11

  " 'Size gökten bol yağmur göndersin.' "

 • 71:12

  " 'Size bol para ve çocuklarla desteklesin, size bahçeler ve ırmaklar versin.' "

 • 71:13

  Size ne oluyor ki Allah'a saygı göstermek istemiyorsunuz?

 • 71:14

  Oysa sizi evrimler halinde yaratan O'dur.

 • 71:15

  Allah'ın yedi göğü tabakalar halinde nasıl yarattığını görmez misiniz?

 • 71:16

  Ayı bunların içinde bir ışık, güneşi de bir lamba yaptı.

 • 71:17

  Ve Allah sizi topraktan bir bitki olarak bitirdi.

 • 71:18

  Sonra sizi ona döndürecek ve sizi tekrar çıkaracaktır.

 • 71:19

  Allah yeryüzünü sizin için bir yerleşim yeri yaptı.

 • 71:20

  Ki orada geniş yollarda gidesiniz.

 • 71:21

  Nuh dedi ki, "Rabbim, onlar bana karşı geldiler ve parası, çocukları kendisine sadece zarar veren bir kimseye uydular."

 • 71:22

  "Ve hatta büyük tuzaklar kurdular."

 • 71:23

  "Dediler ki, 'Tanrılarınızı terketmeyin. Ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, Yeuk'u ve Nesr'i bırakmayın.' "

 • 71:24

  "Çok kişiyi saptırdılar. Öyleyse, sen de zalimlerin şaşkınlığını arttır."

 • 71:25

  Suçlarından ötürü boğuldular ve ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcı da bulamadılar.

 • 71:26

  Nuh dedi ki, "Rabbim, yeryüzünde bir tek inkarcı bırakma."

 • 71:27

  "Onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve ancak bayağı inkarcılar doğururlar."

 • 71:28

  "Rabbim, beni, anamı babamı, evime inanan olarak girenleri, inanan erkek ve kadınları bağışla; zalimlerin ise ancak yıkımlarını arttır."

Paylaş
Tweet'le