70 MEARİC

 • 70:1

  Sorgulayan birisi, gerçekleşecek azabı sordu.

 • 70:2

  Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.

 • 70:3

  Yükseliş Yollarının Sahibi olan Allah'tandır.

 • 70:4

  Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

 • 70:5

  Şimdi sen güzelce sabret.

 • 70:6

  Onlar onu uzak görüyorlar.

 • 70:7

  Biz ise onu yakın görüyoruz.

 • 70:8

  Gün gelecek, gök erimiş maden gibi.

 • 70:9

  Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

 • 70:10

  Dost dostun durumunu sormaz.

 • 70:11

  Birbirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister: Oğullarını,

 • 70:12

  Eşini, kardeşini,

 • 70:13

  Kendisini yetiştiren tüm akrabalarını,

 • 70:14

  Ve yeryüzünde bulunan herkesi, ki kurtulsun.

 • 70:15

  Hayır, o alevli ateştir.

 • 70:16

  Yakmak için isteklidir...

 • 70:17

  Çağırır, sırtını dönüp gideni,

 • 70:18

  Toplayıp kasaya saklayanı.

 • 70:19

  Doğrusu insan endişeli bir karaktere sahiptir.

 • 70:20

  Kendisine kötülük dokunduğu zaman ümidini keser.

 • 70:21

  Kendisine iyilik dokunduğu zaman ise cimridir.

 • 70:22

  Ancak namaz kılanlar hariç:

 • 70:23

  Onlar ki namazlarını kaçırmazlar;

 • 70:24

  Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır,

 • 70:25

  İsteyen yoksula ve yoksuna...

 • 70:26

  Onlar Din Gününü doğrularlar;

 • 70:27

  Rab'lerinin azabından çekinirler;

 • 70:28

  Rab'lerinin azabına güven olmaz.

 • 70:29

  Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

 • 70:30

  Ancak eşleri yani yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi oldukları hariç. Onlar kınanmazlar.

 • 70:31

  bunun ötesini arayanlar ise aşırı gidenlerdir

 • 70:32

  Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

 • 70:33

  Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

 • 70:34

  Namazlarına özen gösterirler.

 • 70:35

  Onlar cennetlerde ağırlanırlar.

 • 70:36

  Peki şimdi inkarcılara ne oluyor da senin önünde koşuşuyorlar?

 • 70:37

  Sağdan, soldan gruplar halinde...

 • 70:38

  Herbiri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

 • 70:39

  Asla; biz onları yarattık, bildikleri şeyden...

 • 70:40

  Doğuların ve batıların Rabbine andolsun; bizim gücümüz yeter...

 • 70:41

  Onları, kendilerinden daha iyilerle değiştirmeye... Bizi kimse yenemez

 • 70:42

  Bırak onları, kendilerine söz verilen gün ile karşı karşıya gelinceye kadar dalsınlar, oynasınlar.

 • 70:43

  O gün mezarlarından hızlı hızlı çıkarlar; kurban taşına sürülüyorlarmış gibi...

 • 70:44

  Gözleri dönmüş, kendilerini utanç sarmış olarak. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündür.

Paylaş
Tweet'le