6:93. Allah adına yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, "Bana vahyediliyor," diyenden ve " Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim," diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! Melekler, ellerini uzatmıştır: "Canınızı verin! Allah hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerini (vahyini ve mucizelerini) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız. "

Kimler cehennem halkıdır?

 • 2:275BAKARA, 275

  Tefecilikle para yiyenler, şeytanın çarptığı kimse gibi ayağa kalkarlar. Bu, onların, "Tefecilik alışveriş gibidir," demelerinden ötürüdür. Halbuki Allah alışverişi helal, tefeciliği ise haram kıldı. Kime Rabbinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, geçmişte kazandıklarını tutabilir; işi de Allah'a kalmıştır. Devam edenler ise cehennem halkıdır ve orada sürekli kalırlar.

 • 5:10MAİDE, 10

  İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır.

 • 5:86MAİDE, 86

  İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkı.

 • 35:5FATIR, 5

  Ey insanlar Allah'ın sözü gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Kandırıcı, sizi Allah hakkında kandırmasın.

 • 35:6FATIR, 6

  Şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin. O partisini sadece cehennem halkı olmaya çağırır.

 • 40:6MÜMİN, 6

  Rabbinin, "Onlar cehennemin halkıdır," diye inkarcılar hakkında verdiği sözü böylece gerçekleşir.

 • 57:19HADİD, 19

  Allah'a ve elçisine inananlar, dosdoğru olanlar ve şehidlerdir. Rab'leri katında onlar için ödülleri ve ışıkları vardır. İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkıdır.

 • 58:16MÜCADELE, 16

  Yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 • 58:17MÜCADELE, 17

  Ne paraları, ne de evlatları, onları Allah'tan kurtaramıyacaktır. Onlar cehennem halkıdırlar ve orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 59:19HAŞR, 19

  Allah'ı unuttukları için O'nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır.

 • 59:20HAŞR, 20

  Cennet halkıyla cehennem halkı bir olamaz; kazananlar ancak cennet halkıdır.

 • 72:15CİN, 15

  Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır.

 • 8:1ENFAL, 1

  Savaş ganimetleri hakkında senden soruyorlar. De ki: "Ganimetler, Allah'ın ve elçisinindir." Allah'ı dinleyin, aranızı düzeltin. İnanıyorsanız, Allah'a ve elçisine uyun.

 • 3:161AL-İ İMRAN, 161

  Bir peygamber ganimet mallarından hakkından fazlasını alamaz. Kim hakkından fazlasını alırsa diriliş günü o fazlalıkla gelir. Sonra herkese kazandığının karşılığı tam ödenir ve haksızlığa uğratılmazlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?