6:9. Onu bir melek yapsaydık, onu bir adam biçiminde gönderir ve mevcut kuşkuları içinde bırakırdık.

Kuşkuları ne idi?

  • 41:14FUSSİLET, 14

    Onlara, "Allah'tan başkasına tapmayın," diye önlerinden ve arkalarından elçiler gitmişti. Onlar ise, "Rabbimiz dileseydi bir melek indirebilirdi. Bundan ötürü sizin getirdiğiniz mesaja inanmıyoruz," dediler.

  • 14:9İBRAHİM, 9

    Sizden öncekilerin, Nuh, Aad ve Semud halkının ve onlardan sonra gelip de sadece Allah'ın bildiği kimselerin haberleri size ulaşmadı mı? Elçileri onlara apaçık delillerle gittiler, fakat onları küçümsediler ve "Biz getirdiğiniz şeyi inkar ediyoruz vebizi çağırdığınız mesaj hakkında kuşkumuz ve şüphemiz var," dediler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?