6:84. Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

Süleyman:

 • 27:15NEML, 15

  Biz Davud'a ve Süleyman'a bilgi vermiştik de, "Bize, inanan kullarının birçoğundan daha fazla bağışta bulunan Allah'a övgüler olsun," demişlerdi.

 • 27:16NEML, 16

  Süleyman Davud'a varis oldu. Dedi ki, "Ey halk, bize kuşların dilini anlamak öğretildi ve bize her şeyden verildi. Bu apaçık bir lütuftur."

 • 27:17NEML, 17

  Süleyman için, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular oluşturulmuştu ve düzenle sevkediliyorlardı.

 • 21:79ENBİYA, 79

  Süleyman'a, doğru anlama yeteneği bağışladık. Herbirine bilgi ve bilgelik verdik. Davud'un emrine dağları ve kuşları verdik. Biz bunları yapmıştık.

 • 21:80ENBİYA, 80

  Ve sizi savaşlarınızda korusun diye ona zırh yapmayı öğrettik. Artık şükreder misiniz?

 • 21:81ENBİYA, 81

  Süleyman'a da, bereketli kıldığımız topraklara doğru esen boranın kumandasını verdik. Biz her şeyi iyi biliriz.

 • 34:12SEBE, 12

  Süleyman'a da, sabah gidişi bir ay (lık yol alan), akşam dönüşü de bir ay (lık yol alan) rüzgarı verdik ve onun için petrol kaynağını fışkırtarak akıttık. Rabbinin izniyle, cinlerden de bir kısım emrinde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden saparsa onuçetin bir cezayı tattırırdık.

 • 38:30SAD, 30

  Davud'a, Süleyman'ı verdik. İyi bir kuldu, (Tanrı'ya) sürekli yönelen biriydi.

 • 38:31SAD, 31

  Bir akşam, ona güzel koşu atları sunulmuştu.

 • 38:32SAD, 32

  Dedi ki, "Mal ve mülk sevgisi beni Rabbimi anmaktan alıkoydu. Ta ki, o (güneş) bir örtünün ardından kayboldu."

 • 38:33SAD, 33

  "Onları bana geri getirin," dedi, (veda etmek için) bacaklarını ve boyunlarını okşadı.

 • 38:34SAD, 34

  Süleyman'ı böylece sınadık; onun hükümranlığına maddi zenginlik kattık; ancak o tümüyle (Tanrı'ya) yöneldi.

 • 38:35SAD, 35

  Dedi ki, "Rabbim beni bağışla. Bana, benden sonra kimsenin ulaşamıyacağı bir yönetim ver. Sen Bahşedensin."

 • 38:36SAD, 36

  Bunun üzerine komutuyla hareket eden rüzgarı onun emrine verdik. Dilediği yere yağmur yağdırırdı.

 • 38:37SAD, 37

  Şeytanları da, yapı ustaları ve dalgıçlar olarak...

 • 38:38SAD, 38

  Ve zincirlerle birbirine bağlı bekleyen yedekleri de...

 • 38:39SAD, 39

  "Bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister tut, tükenmez."

 • 38:40SAD, 40

  Onun bizim yanımızda yakınlığı ve güzel yeri vardı.

 • 4:163NİSA, 163

  Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve soyuna, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, ve Süleyman'a da vahyetmiş, Davud'a da Zebur vermiştik.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?