6:74. İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti: "Heykelleri mi tanrı ediniyorsun? Seni ve halkını tümüyle apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."

İbrahim'in putperest halkı ile mücadelesi:

 • 6:74EN'AM , 74

  İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti: "Heykelleri mi tanrı ediniyorsun? Seni ve halkını tümüyle apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."

 • 6:75EN'AM , 75

  Kesin bir inanca sahip olması için, İbrahim'e göklerin ve yerin yönetimini şöylece gösterdik:

 • 6:76EN'AM , 76

  Üzerine gece basınca bir gezegen gördü, "Budur benim Rabbim!," dedi. Batınca, "Ben batanları sevmem," dedi.

 • 6:77EN'AM , 77

  Ay'ı doğarken görünce, "Budur benim Rabbim!," dedi. Batınca da, "Rabbim bana doğru yolu göstermezse sapıtanlardan olurum," dedi.

 • 6:78EN'AM , 78

  Güneşi doğarken görünce, "Budur benim Rabbim. Bu, daha büyük!," dedi. O da batınca: "Ey halkım, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım," dedi.

 • 6:79EN'AM , 79

  Ben yüzümü tümüyle, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.

 • 6:80EN'AM , 80

  Halkı onunla tartıştı. "Beni doğruya ulaştırmış iken benimle hâlâ Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? Rabbim bir şey dilemedikçe sizin ortak koştuklarınızdan korkmam. Rabbim, bilgice her şeyi kuşatmıştır. Öğüt almıyor musunuz?"

 • 6:81EN'AM , 81

  "Allah'ın kendileri hakkında size hiçbir delil vermediklerini O'na ortak koşmaktan korkmuyorsunuz da ben nasıl olur da sizin ortak koştuklarınızdan korkarım? Hangi taraf güvenliği daha çok hakketmektedir? Bir bilseniz!"

 • 6:82EN'AM , 82

  İnananlar ve imanlarını bir zulümle bulaştırmayanlar güvenliği hakketmişlerdir ve onlar doğruyu bulmuşlardır.

 • 6:83EN'AM , 83

  Bunlar, halkına karşı kullanması için İbrahim'e verdiğimiz tartışma yöntemidir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Rabbin Bilgedir, Bilendir.

 • 6:84EN'AM , 84

  Ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Her birisine yol gösterdik. Daha önce de Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol gösterdik. Güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz.

 • 19:41MERYEM, 41

  Kitapta İbrahim'i an; peygamber olan bir doğrucu idi.

 • 19:42MERYEM, 42

  Babasına, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir yararı dokunmayan şeylere niye tapıyorsun," demişti.

 • 19:43MERYEM, 43

  "Babacığım, bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Beni izle de seni düzgün yola ileteyim."

 • 19:44MERYEM, 44

  "Babacığım, şeytana tapma. şeytan, Rahman'a karşı çıkmıştır."

 • 19:45MERYEM, 45

  "Babacığım, Rahman tarafından bir cezaya çarpılman ve şeytana dost olmandan korkuyorum."

 • 19:46MERYEM, 46

  (Babası:) "Sen benim tanrılarıma yüz mü çeviriyorsun İbrahim? Buna son vermezsen seni taşlarım. Benden uzaklaş!," dedi.

 • 19:47MERYEM, 47

  "Sana selam (barış) olsun," dedi, "Senin bağışlanman için Rabbim'e yalvaracağım; O, bana karşı çok merhametlidir."

 • 19:48MERYEM, 48

  "Sizden ve Allah dışında yalvardıklarınızdan ayrılıyorum. Ben Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam."

 • 19:49MERYEM, 49

  Onları ve Allah dışında taptıklarını terkedinec ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

 • 19:50MERYEM, 50

  Onlara rahmetimizden verdik. Onlara, doğru ve onurlu bir dil bağışladık.

 • 21:51ENBİYA, 51

  Biz daha önce de İbrahim'e anlama ve kavrama yeteneğini bağışlamıştık. Biz onu çok iyi biliyorduk.

 • 21:52ENBİYA, 52

  Babasına ve halkına, "Kendinizi adadığınız bu heykeller de neyin nesidir," dedi.

 • 21:53ENBİYA, 53

  "Atalarımızı onlara tapar bulduk," dediler.

 • 21:54ENBİYA, 54

  "Doğrusu, siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz," deyince,

 • 21:55ENBİYA, 55

  "Bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun mu oynuyorsun," dediler.

 • 21:56ENBİYA, 56

  Dedi ki, "Aslında sizin Rabbiniz (Sahibiniz) göklerin ve yerin Rabbidir; onları ayırarak yaratmıştır. Ben buna tanıklık edenlerdenim."

 • 21:57ENBİYA, 57

  "Allah'a and içerim ki, siz gider gitmez, ardınızdan heykellerinize karşı bir plan uygulayacağım."

 • 21:58ENBİYA, 58

  Hepsini param parça etti; ancak belki ona danışırlar diye en büyüklerine dokunmadı.

 • 21:59ENBİYA, 59

  "Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!," dediler.

 • 21:60ENBİYA, 60

  "Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş,"

 • 21:61ENBİYA, 61

  "Onu kamunun huzuruna çıkarın ki tanık olsunlar," dediler.

 • 21:62ENBİYA, 62

  Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? dediler.

 • 21:63ENBİYA, 63

  "Hayır, o işi işte şu büyükleri yaptı. Onlara sorun, eğer konuşurlarsa!," dedi.

 • 21:64ENBİYA, 64

  Kendi vicdanlarına dönüp, kendi kendilerine şunu söylediler: "Gerçekten sizler haksızsınız."

 • 21:65ENBİYA, 65

  Sonra tekrar eski kafalarına döndüler: "Bunların konuşamadığını sen gayet iyi bilirsin!"

 • 21:66ENBİYA, 66

  "Allah'ın yanında Size hiç bir yararı ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz," dedi.

 • 21:67ENBİYA, 67

  "Yuh size ve Allah'ın yanında taptıklarınıza. Aklınızı kullanmaz mısınız?"

 • 21:68ENBİYA, 68

  "Bir şey yapacaksanız onu yakın da tanrılarınızı destekleyin," dediler.

 • 21:69ENBİYA, 69

  "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve güvenilir ol," dedik.

 • 21:70ENBİYA, 70

  Böylece onun için bir plan uygulamak istediler de biz onları başarısızlığa mahkum ettik.

 • 21:71ENBİYA, 71

  Onu ve Lut'u, tüm insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.

 • 21:72ENBİYA, 72

  Ona (ibrahim'e) ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık

 • 21:73ENBİYA, 73

  Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, namazın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahyettik. Onlar bize kulluk edenlerdi.

 • 26:69ŞUARA, 69

  Onlara İbrahim'in tarihini anlat.

 • 26:70ŞUARA, 70

  Babasına ve halkına, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.

 • 26:71ŞUARA, 71

  "Heykellere tapıyoruz; biz kendimizi onlara adamış bulunuyoruz," dediler.

 • 26:72ŞUARA, 72

  "Kendilerini çağırdığınızda sizi işitiyorlar mı?" dedi,

 • 26:73ŞUARA, 73

  "Yahut size yarar veya zarar verebiliyorlar mı?"

 • 26:74ŞUARA, 74

  "Hayır; ancak biz atalarımızın böyle yaptıklarını gördük," dediler.

 • 26:75ŞUARA, 75

  "Peki," dedi, "Tapmakta olduklarınızı gördünüz mü,"

 • 26:76ŞUARA, 76

  "Siz ve geçmiş atalarınız?"

 • 26:77ŞUARA, 77

  "Onlar benim düşmanımdır; yalnız Evrenlerin Rabbi hariç;"

 • 26:78ŞUARA, 78

  "Beni yaratan ve bana yol gösteren O'dur."

 • 26:79ŞUARA, 79

  "Beni yediren ve içiren O'dur."

 • 26:80ŞUARA, 80

  "Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur."

 • 26:81ŞUARA, 81

  "Beni öldüren ve sonra dirilten O'dur."

 • 26:82ŞUARA, 82

  " Yargı gününde, kusurlarımı bağışlayacağını umduğum da O'dur."

 • 26:83ŞUARA, 83

  "Rabbim, bana bilgelik ver ve beni iyiler arasına kat."

 • 26:84ŞUARA, 84

  "Beni, sonraki nesiller için iyi bir örnek kıl."

 • 26:85ŞUARA, 85

  "Beni, Nimetler Cennetine varis olanlardan yap."

 • 26:86ŞUARA, 86

  "Babamı bağışla, zira o sapıtmış bulunuyor."

 • 26:87ŞUARA, 87

  "Diriliş gününde beni utandırma."

 • 29:16ANKEBUT, 16

  İbrahimi de... Halkına demişti ki, "Allah'a kulluk edin ve O'nu saygıyla dinleyin. Bilirseniz, bu sizin için daha iyidir."

 • 29:17ANKEBUT, 17

  "Yalan uydurup Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz. Allah'ın dışında taptıklarınız size hiç bir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece Allah'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır."

 • 29:18ANKEBUT, 18

  Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir.

 • 29:19ANKEBUT, 19

  Allah'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette Allah için kolaydır.

 • 29:20ANKEBUT, 20

  De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • 29:21ANKEBUT, 21

  Dilediğini cezalandırır ve dilediğine acır; O'na çevrileceksiniz.

 • 29:22ANKEBUT, 22

  Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin Allah'tan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur.

 • 29:23ANKEBUT, 23

  Allah'ın ayet ve mucizelerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir.

 • 29:24ANKEBUT, 24

  Halkının karşılığı, "Onu öldürün, yahut yakın,"demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak Allah onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

 • 29:25ANKEBUT, 25

  Dedi ki, "Sizin Allah'ın yanında putlara tapmanız, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız."

 • 29:26ANKEBUT, 26

  Bunun üzerine ona Lut inandı ve, "Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,"dedi.

 • 29:27ANKEBUT, 27

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • 37:83SAFFAT, 83

  İbrahim onun bir kolundan idi.

 • 37:84SAFFAT, 84

  Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmişti.

 • 37:85SAFFAT, 85

  Babasına ve halkına, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.

 • 37:86SAFFAT, 86

  "Allah'ın dışında, uyduruk tanrılar mı istiyorsunuz?"

 • 37:87SAFFAT, 87

  "Evrenlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?"

 • 37:88SAFFAT, 88

  Yıldızlara bir göz attı.

 • 37:89SAFFAT, 89

  "Bıktım, yoruldum artık," dedi.

 • 37:90SAFFAT, 90

  Onlar da onu bırakıp gittiler.

 • 37:91SAFFAT, 91

  Sonra, tanrılarına yöneldi ve "Yemez misiniz?" dedi.

 • 37:92SAFFAT, 92

  "Neyiniz var, neden konuşmuyorsunuz?"

 • 37:93SAFFAT, 93

  Ve üzerlerine yürüyüp tüm gücüyle vurdu.

 • 37:94SAFFAT, 94

  Hemen ona doğru koşuştular

 • 37:95SAFFAT, 95

  Dedi ki, "Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?".

 • 37:96SAFFAT, 96

  "Allah, sizi de ve yaptığınız şeyleri de yaratandır."

 • 37:97SAFFAT, 97

  Dediler ki, "Onun için bir yapı kurun ve onu ateşe atın."

 • 37:98SAFFAT, 98

  Onun için bir plan düşündüler, fakat biz onları altettik.

 • 37:99SAFFAT, 99

  Dedi ki, "Ben Rabbime gidiyorum; O bana yol gösterir."

 • 37:100SAFFAT, 100

  "Rabbim, bana erdemli birini bağışla."

 • 37:101SAFFAT, 101

  Biz de ona (ibrahim'e) yumuşak huylu bir erkek çocuk bağışladık.

 • 37:102SAFFAT, 102

  Onunla birlikte çalışma çağına varınca, "Oğlum," dedi, "Rüyamda seni boğazlamam gerektiğini görüyorum. Ne düşünüyorsun?" "Babacığım," dedi, "Sana emredileni uygula. Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın."

 • 37:103SAFFAT, 103

  Böylece ikisi de teslim oldu ve onu alnı üzerine yıktı.

 • 37:104SAFFAT, 104

  Kendisine, "İbrahim!" diye seslendik,

 • 37:105SAFFAT, 105

  "Sen rüyanı uyguladın." İyileri böyle ödüllendiririz.

 • 37:106SAFFAT, 106

  Gerçekten bu apaçık bir sınavdı.

 • 37:108SAFFAT, 108

  Sonrakiler için onun tarihini koruduk.

 • 37:109SAFFAT, 109

  İbrahim'e selam olsun.

 • 37:110SAFFAT, 110

  Biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz.

 • 37:111SAFFAT, 111

  O, bizim inanan kullarımızdandı.

 • 37:112SAFFAT, 112

  Ona (ibrahim'e) İshak'ı müjdeledik, erdemlilerden bir peygamber olarak.

 • 37:113SAFFAT, 113

  Ona da İshak'a da lütufta bulunduk. Kuşkusuz, ikisinin de soyundan hem iyi davrananlar var, hem kendisine zulmedenler.

 • 43:26ZÜHRUF, 26

  İbrahim, babasına ve halkına demişti ki, "Sizin taptıklarınızdan uzağım."

 • 43:27ZÜHRUF, 27

  "Beni Yaratan bana doğru yolu gösterecektir."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?