6:56. De: "Allah'ın dışında çağırdıklarınıza tapmaktan menedildim." De: "Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam."

Şunlara uyma:

 • 5:48MAİDE, 48

  Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. Allah'ın sana indirdiğiyle aralarında hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların hevesine uyma. Her biriniz için bir yasa ve yöntem belirledik. Allah dileseydi hepinizi bir tek toplum yapardı. Ancak, size verdikleriyle sizleri sınıyor. İyilikte yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ayrılığa düştüğünüz konuları size bildirecek.

 • 6:56EN'AM , 56

  De: "Allah'ın dışında çağırdıklarınıza tapmaktan menedildim." De: "Sizin keyfinize uymayacağım. Aksi taktirde sapar ve doğru yolu bulamam."

 • 6:150EN'AM , 150

  De ki: "Allah'ın şunu haram ettiğine tanıklık edecek tanıklarınızı getirin." Tanıklık ederlerse onlarla beraber tanıklık etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların keyfine uyma. Onlar, Rab'lerine başkalarını eş koşmaktadırlar.

 • 7:142ARAF, 142

  Musa ile otuz gece için sözleştik ve ona on gece daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı. Musa, kardeşi Harun'a, "Halkım içinde benim yerime geç, doğru davran. Bozgunculuk yapanların yoluna da uyma," dedi.

 • 25:52FURKAN, 52

  Öyleyse, inkarcılara uyma ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı büyük bir cihad ile savaşım ver.

 • 26:151ŞUARA, 151

  "Sınırı aşanların emrine uymayın."

 • 31:15LOKMAN, 15

  Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Ancak dünyada onlara iyi davranmalısın. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır ve yaptığınız herşeyi size bildireceğim.

 • 33:1AHZAB, 1

  Ey peygamber, Allah'ı gözet, inkarcılara ve ikiyüzlülere uyma. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 45:18CASİYE, 18

  Sonra sana da din konusunda bir yasa verdik; sen ona uymalısın, bilmeyenlerin keyfine uyma.

 • 68:8KALEM, 8

  Öyleyse yalanlayanlara uyma.

 • 68:9KALEM, 9

  Kendilerinin ödün verip uzlaşabilmesi için senin de ödün verip uzlaşmanı istediler.

 • 68:10KALEM, 10

  Şunların hiçbirine uyma: yemin edip duran, aşağılık,

 • 68:11KALEM, 11

  İftiracı, söz götürüp getiren,

 • 68:12KALEM, 12

  İyiliğe ve yardıma engel olan, saldırgan, günahkar.

 • 68:13KALEM, 13

  İnsafsız ve sahtekar.

 • 68:14KALEM, 14

  Mal ve çocuk sahibidir diye (onlara uyma).

 • 76:24İNSAN, 24

  Öyleyse Rabbinin hükmünü izlemekte sabret; onlardan hiç bir nankör günahkara uyma.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?