6:16. O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.

O gün kimden azap çevrilirse ona rahmet etmiştir: İlişkili

  • 7:156ARAF, 156

    "Bu dünyada da bizim için iyilik yaz, ahirette de... Biz sana yöneldik." Dedi ki: "Azabım dilediğim kimseye dokunacaktır. Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır; onu özellikle: erdemli bir hayat sürenlere, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım."

  • 40:9MÜMİN, 9

    "Onları kötülüklerden koru. O gün kimi kötülüklerden korursan onlara rahmet etmişsindir. Büyük zafer budur."

  • 6:16EN'AM , 16

    O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?