6:16. O gün kimden azap çevrilirse (Tanrı) ona rahmet etmiştir. En büyük zafer budur.

İnanıp erdemli davrananları, cennetlere sokar: İlişkili

 • 2:25BAKARA, 25

  İnanıp erdemli davrananları, içlerinde ırmaklar akan cennetlerle (bahçelerle) müjdele. Kendilerine oradaki ürünlerden rızıklar sunulduğunda "Bu, daha önce bize sunulan nimetlerdir," derler. Böylece, kendilerine mecazi tanımlar (benzetmeler) verilir. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 3:172AL-İ İMRAN, 172

  O inananlar ki, savaşta yara aldıktan sonra bile Allah'ın ve elçisinin çağrısına uydular. İyilik yapıp erdemli davrananları için büyük bir ödül var.

 • 7:128ARAF, 128

  Musa, halkına: "Allah'tan yardım dileyin, sabırla direnin. Yeryüzü Allah'ındır ve onu kullarından dilediğine verir. Sonuç erdemli davrananlarındır," dedi.

 • 12:57YUSUF, 57

  İnananların ve erdemli davrananların ahiret ödülü elbette daha da iyidir.

 • 22:14HAC, 14

  Allah inanıp erdemli davrananları, içinde ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah istediğini yapar.

 • 29:7ANKEBUT, 7

  İnanıp erdemli davrananların kötülüklerini elbette örteceğiz ve yapmış olduklarının daha iyisiyle onları ödüllendireceğiz.

 • 29:9ANKEBUT, 9

  İnanıp erdemli davrananları erdemliler arasına sokacağız.

 • 29:58ANKEBUT, 58

  İnanan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan cennetin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir.

 • 30:45RUM, 45

  Çünkü O, inananları ve erdemli davrananları lütfundan ödüllendirecektir. O, inkarcıları sevmez.

 • 34:4SEBE, 4

  Böylece, inananları ve erdemli davrananları ödüllendirir. Onlar için bir bağışlanma ve bol rızık vardır.

 • 47:12MUHAMMED, 12

  Allah inanıp erdemli davrananları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkarcılar ise hayvanlar gibi yiyip yaşamaktadırlar ve sonunda ateşi boylarlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?