6:114. Allah'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

"Kitabın indirilmesi Allah'tandır.": İlişkili

 • 2:97BAKARA, 97

  Şunu de: "Kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak Allah'ın izniyle bunu kalbine indiren Cibril'e her kim düşman olursa,

 • 2:99BAKARA, 99

  Sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkar etmez.

 • 3:3AL-İ İMRAN, 3

  Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de indirdi,

 • 4:166NİSA, 166

  Fakat Allah, sana indirdiğine tanıklık eder. Onu kendi bilgisiyle indirdi. Melekler de buna tanıklık eder. Tanık olarak Allah yeter.

 • 6:114EN'AM , 114

  Allah'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

 • 7:196ARAF, 196

  "Biricik Sahibim (Velim), kitabı indiren Allah'tır. O, dürüst insanları korur."

 • 11:1HUD, 1

  A.L.R. (Bu) öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

 • 11:13HUD, 13

  "Onu (Kuran'ı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Haydi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. Allah'tan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerseniz!"

 • 11:14HUD, 14

  Size cevap veremedilerse bilesiniz ki o Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve O'ndan başka tanrı yoktur. Artık müslüman olacak mısınız?

 • 15:9HİCİR, 9

  Kuşkusuz zikri (mesajı) biz, evet biz indirdik ve onu koruyacak da elbette yine biziz.

 • 18:1KEHF, 1

  Allah'a övgü olsun, kuluna kitabı indirmiş ve onda hiç bir eğriliğe yer vermemiştir.

 • 20:4TA-HA, 4

  Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.

 • 21:10ENBİYA, 10

  Size, size olan mesajı içeren bir kitabı indirmiş bulunuyoruz. Aklınızı kullanmaz mısınız?

 • 29:51ANKEBUT, 51

  Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır.

 • 39:1ZÜMER, 1

  Kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan Allah'tandır.

 • 40:2MÜMİN, 2

  Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Her şeyi Bilen Allah katındandır.

 • 45:2CASİYE, 2

  Bu kitabın indirilmesi, Üstün ve Bilge olan Allah katındandır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?