68 KALEM

 • 68:1

  NuN, kaleme ve yazdıklarına andolsun.

 • 68:2

  Sen Rabbinin nimetiyle delirmiş değilsin.

 • 68:3

  Senin için kesintisiz bir ödül vardır.

 • 68:4

  Kuşkusuz sen güçlü bir karaktere sahipsin.

 • 68:5

  Sen de göreceksin, onlar da görecekler;

 • 68:6

  Hanginizin şaşkın olduğunu.

 • 68:7

  Rabbin, kimin yolundan sapmış olduğunu da en iyi bilir, doğru yolda olanları da en iyi bilir.

 • 68:8

  Öyleyse yalanlayanlara uyma.

 • 68:9

  Kendilerinin ödün verip uzlaşabilmesi için senin de ödün verip uzlaşmanı istediler.

 • 68:10

  Şunların hiçbirine uyma: yemin edip duran, aşağılık,

 • 68:11

  İftiracı, söz götürüp getiren,

 • 68:12

  İyiliğe ve yardıma engel olan, saldırgan, günahkar.

 • 68:13

  İnsafsız ve sahtekar.

 • 68:14

  Mal ve çocuk sahibidir diye (onlara uyma).

 • 68:15

  Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Efsane" der.

 • 68:16

  Onun burnunu işaretliyeceğiz.

 • 68:17

  Onları sınadık; tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Sabahleyin devşireceklerine yemin etmişlerdi.

 • 68:18

  Bundan hiç bir kuşkuları yoktu.

 • 68:19

  Onlar uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir ziyaretçi (fırtına) bahçelerini ziyaret etti.

 • 68:20

  Ve bahçe meyvesiz kalmıştı.

 • 68:21

  Sabahleyin birbirlerine seslendiler:

 • 68:22

  "Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın."

 • 68:23

  Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı.

 • 68:24

  "Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin."

 • 68:25

  Sonuçtan emin bir halde erken vardılar.

 • 68:26

  Fakat bahçeyi görünce, "Biz yolu şaşırdık," dediler.

 • 68:27

  "Yok, doğrusu biz yoksun bırakıldık."

 • 68:28

  Ortancaları (erdemlileri), "Ben size demedim mi? Rabbinizi yüceltmeniz gerekmez miydi?" dedi.

 • 68:29

  Dediler ki, "Rabbimiz yücedir. Biz zalimler imişiz."

 • 68:30

  Ve hemen birbirlerini suçlamaya başladılar.

 • 68:31

  Dediler ki, "Yazıklar olsun bize. Azgınmışız."

 • 68:32

  "Belki Rabbimiz bize daha iyisini verir. Biz Rabbimize dönüyoruz."

 • 68:33

  İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Bir bilselerdi.

 • 68:34

  Erdemliler, Rab'lerinden nimet bahçeleri (cennetleri) haketmişlerdir.

 • 68:35

  Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?

 • 68:36

  Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz?

 • 68:37

  Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz?

 • 68:38

  Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz?

 • 68:39

  Yoksa, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Diriliş Gününe kadar sürecek bir güvence mi aldınız bizden?

 • 68:40

  Sor onlara, "Bunu kim garanti etmektedir?"

 • 68:41

  Yoksa onların ortakları mı var? Haydi ortaklarını getirsinler, eğer doğru kimseler iseler?

 • 68:42

  Gün gelecek, onların içyüzleri açığa çıkarılacak, secdeye çağrılacaklar; ancak buna güçleri yetmeyecektir.

 • 68:43

  Gözleri düşmüş bir durumda, onları aşağılanma kaplar. Oysa onlar sağlam iken secdeye çağrılmışlardı

 • 68:44

  Bu hadisi (sözü) yalanlayanla Beni başbaşa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş yaklaştıracağız.

 • 68:45

  Onlara mühlet veriyorum. Benim planım sağlamdır.

 • 68:46

  Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

 • 68:47

  Yoksa geçmişin ve geleceğin bilgisi onların yanında da onlar mı kaydediyorlar?

 • 68:48

  Rabbinin hükmünün gerçekleşmesi için sabret. Balığın arkadaşı (Yunus) gibi olma. Hani o, (balık tarafından) yutulmuş bir durumda iken seslenmişti.

 • 68:49

  Rabbinden ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak çorak bir sahile atılacaktı.

 • 68:50

  Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

 • 68:51

  Mesajı işittikleri zaman, inkarcılar neredeyse seni gözleriyle yiyeceklerdi. "O, delidir!" diyorlardı.

 • 68:52

  Halbuki o, tüm evrene bir mesajdır.

Paylaş
Tweet'le