64:8. Allah'a, elçisine ve indirdiğimiz bu ışığa inanınız. Allah yaptıklarınızdan Haberdardır.

"İndirdiği ışığa inanın": Kasıt ne?

 • 14:1İBRAHİM, 1

  A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. .

 • 2:257BAKARA, 257

  Allah inananların egemeni ve dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise azgın kişilerdir; onları aydınlıktan karanlığa çıkarırlar. Onlar ateş halkıdır, onlar orada sürekli kalıcıdır.

 • 4:174NİSA, 174

  İnsanlar! Rabbinizden size bir kanıt geldi ve üzerinize apaçık bir ışık indirdik.

 • 5:15MAİDE, 15

  Kitap halkı, kitabın gizlediğiniz birçok bölümünü açığa çıkaran ve bir çoğunu da yüzünüze vurmayan elçimiz geldi size. Allah'tan bir ışık ve apaçık bir kitap da geldi size.

 • 33:45AHZAB, 45

  Ey peygamber, biz seni bir tanık olarak gönderdik, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı,

 • 33:46AHZAB, 46

  Allah'a, O'nun izniyle çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak...

 • 39:22ZÜMER, 22

  Allah kimin göğsünü İslama açarsa o Rabbinden bir ışık üzerindedir. Allah'ın mesajına karşı kalpleri katılaşanların vay haline. Onlar açık bir sapıklıktadır.

 • 42:52ŞURA, 52

  Biz böylece sana katımızdan bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir iman nedir bilmezdin. Ancak onu, dilediğimiz kulları doğruya ulaştıran bir ışık kıldık. Sen elbette doğru yola kılavuzluk ediyorsun.

 • 50:8KAF, 8

  Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

 • 57:9HADİD, 9

  Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı şefkatlidir, Rahimdir.

 • 57:28HADİD, 28

  Ey inananlar, Allah'ı sayıp dinleyin ve elçisine inanın ki rahmetinden size iki pay versin, size, aydınlığında yürüyeceğiniz bir ışık bağışlasın ve sizi bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 65:11TALAK, 11

  Bir elçi indirmiştir. İnanıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okur. Kim Allah'a inanır ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan cennetlere sokar; orada ebedi kalırlar. Allah ona güzel rızık vermiştir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?