5:40. Göklerin ve yerin egemenliğinin Allah'a ait olduğunu bilmez misin? Dilediğine azap eder, dilediğini bağışlar. Allah her şeye Gücü Yetendir.

Allah'ın gücü her şeye yeter:

 • 2:259BAKARA, 259

  Yahut şu kimse gibisi de (dikkatini çekmedi mi?)... Altı üstüne gelmiş yıkıntı bir kasabaya uğrar ve "Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltebilir," der. Bunun üzerine Allah onu yüz sene ölü bıraktıktan sonra diriltti. "Burada ne kadar kaldın," dedi. "Bir gün yahut günün bir parçası kadar kaldım," dedi. "Hayır, sen yüz yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak hala bozulmamış. Eşeğine de bak. Seni halk için bir delil yaptık. Kemiklere dikkat et, onları nasıl üst üste koyuyor, sonra onlara nasıl da et giydiriyoruz." Durum kendisine aydınlanınca, "Artık Allah'ın her şeye gücü yettiğini biliyorum," dedi.

 • 2:260BAKARA, 260

  İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. "Yoksa inanmıyor musun," dedi. "Evet; ancak kalbimi güçlendirmesi için.," dedi. "Dört kuş al ve onları iyice incele (farklı özelliklerini tanı). Sonra her bir dağın üzerine onlardan bir parça yerleştir. Daha sonra onları çağır. Sana hemen gelecekler. Bilesin ki Allah Güçlüdür, Bilgedir ," dedi.

 • 8:52ENFAL, 52

  Tıpkı Firavun'un yandaşlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi... Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Günahlarından ötürü Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Allah Güçlüdür, cezası çetindir.

 • 2:228BAKARA, 228

  Boşanan kadınlar (başkasıyla evlenmeden önce) kendi kendilerine üç aybaşı beklemeli. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri uygun olmaz. Bu durumda (gebe olmaları halinde) kocaları barışmak isterlerse onları geri almağa daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde eşit hakları vardır. (Gebelik durumunda) Erkeklerin onların üzerinde bir derecesi vardır. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 35:44FATIR, 44

  Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiç bir şey Allah'ı aciz bırakamaz. O, Bilendir, Güçlüdür.

 • 41:15FUSSİLET, 15

  Ad'a gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve "Bizden daha güçlü kim var?" dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu anlamadılar mı? Onlar ayet ve mucizelerimizi bilerek inkar ediyorlardı.

 • 2:240BAKARA, 240

  Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 3:62AL-İ İMRAN, 62

  İşte, söylentilerin gerçeği bu. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve elbette Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 3:126AL-İ İMRAN, 126

  Allah bunu sadece, kalbinizi yatıştıracak bir müjde olsun diye anlatıyor. Zafer, yalnızca Güçlü ve Bilge olan Allah katındandır.

 • 4:149NİSA, 149

  Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, Allah Affedendir, Güçlüdür.

 • 5:38MAİDE, 38

  Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini, yaptıklarına karşılık kesin. Bu Allah'ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 11:66HUD, 66

  Emrimiz gelince, Salih'i ve beraberinde inanmış olanları bizden bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. Rabbin, kuşkusuz Güçlü ve Üstündür.

 • 13:13RAD, 13

  Gök gürlemesi O'nu överek, melekler de O'nu saygıyla yüceltirler. O, yıldırımları gönderir ve dilediğini onlarla çarpar. Onlar hâlâ Allah hakkında tartışıyorlar. O, dayanılmaz güce sahiptir.

 • 14:1İBRAHİM, 1

  A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. .

 • 14:4İBRAHİM, 4

  Biz her elçiyi ancak halkının diliyle göndeririz ki onlara bildirebilsin. Allah dileyeni/dilediğini saptırır, dileyeni/dilediğini de doğruya ulaştırır. O, Güçlüdür, Bilgedir.

 • 22:40HAC, 40

  Onlar ki yalnızca, "Rabbimiz Allah'tır," dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescidler yıkılırdı. Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Allah Kuvvetlidir, Güçlüdür,

 • 22:74HAC, 74

  Onlar Allah'a gereken değeri vermediler. Allah elbette Güçlüdür, Üstündür.

 • 26:9ŞUARA, 9

  Kuşkusuz senin Rabbin Güçlüdür, Rahimdir.

 • 30:54RUM, 54

  Allah sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

 • 33:25AHZAB, 25

  Allah inkarcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. Allah böylece inananları savaştan esirgedi. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 40:22MÜMİN, 22

  Çünkü, elçiler onlara apaçık delillerle gittiklerinde inkar ediyorlardı. Sonunda Allah onları yakaladı. O Güçlüdür, Cezalandırması şiddetlidir.

 • 42:19ŞURA, 19

  Allah kullarına lütfedendir. Dilediğini ve/veya dileyeni rızıklandırır. O Güçlüdür, Üstündür.

 • 51:58ZARİYAT, 58

  Kuşkusuz Rızık veren, Kuvvet sahibi ve Güçlü olan ancak Allah'tır.

 • 54:54KAMER, 54

  Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.

 • 54:55KAMER, 55

  Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

 • 57:25HADİD, 25

  Elçilerimizi apaçık kanıtlarla gönderdik, onlarla birlikte kitabı ve yasayı indirdik ki halk adaleti gözetsin. Büyük bir kuvvete ve halk için yararlara sahip olan demiri de indirdik ki Allah kendisini ve elçisini inançla destekleyenleri ayırsın. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 58:21MÜCADELE, 21

  Allah, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır," diye yazmıştır. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 59:23HAŞR, 23

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenilendir, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir.

 • 5:120MAİDE, 120

  Göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin egemenliği Allah'a aittir. O'nun gücü her şeye yeter.

 • 17:99İSRA, 99

  Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların bir benzerini tekrar yaratmaya gücü yeteceğini düşün müyorlar mı? Nitekim onlar için belli ve kesin bir süre koymuştur. Zalimler hala inkar ediyorlar.

 • 25:54FURKAN, 54

  Ve O, sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbin her şeye gücü yetendir.

 • 30:50RUM, 50

  Allah'ın rahmetinin ürünlerine bak; ölümünden sonra toprağı nasıl da diriltiyor. Bunun gibi ölüleri de diriltecektir. O her şeye gücü yetendir.

 • 46:33AHKAF, 33

  Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltebileceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye gücü yetendir.

 • 51:47ZARİYAT, 47

  Göğü gücümüzle biz kurduk ve onu biz genişletmekteyiz.

 • 57:2HADİD, 2

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

 • 65:12TALAK, 12

  Yedi göğü ve yerden/topraktan da o kadar yaratan Allah'tır. Buyruklar onların arasında akıp durur. Böylece Allah'ın herşeye gücü yettiğini ve Allah'ın herşeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.

 • 70:39MEARİC, 39

  Asla; biz onları yarattık, bildikleri şeyden...

 • 70:40MEARİC, 40

  Doğuların ve batıların Rabbine andolsun; bizim gücümüz yeter...

 • 70:41MEARİC, 41

  Onları, kendilerinden daha iyilerle değiştirmeye... Bizi kimse yenemez

 • 75:3KIYAMET, 3

  İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor?

 • 75:4KIYAMET, 4

  Evet; parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

 • 75:36KIYAMET, 36

  İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor?

 • 75:37KIYAMET, 37

  Dökülen meniden bir sperm değil miydi?

 • 75:38KIYAMET, 38

  Ve bir embriyoya dönüştükten sonra O yaratıp biçim verdi?

 • 75:39KIYAMET, 39

  Ve ondan erkek ve dişi olmak üzere iki çift yarattı?

 • 75:40KIYAMET, 40

  Bunları yapanın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

 • 3:160AL-İ İMRAN, 160

  Allah sizi desteklerse hiçbir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? İnananlar Allah'a güvensin.

 • 13:11RAD, 11

  (Onların herbiri için) önünden ve ardından nöbetleşerek izleyenler vardır. Onu Allah'ın emriyle korurlar. Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir topluluk için fenalık istedi mi, hiç bir güç onu durduramaz; onların O'ndan başka bir koruyup kollayanları da olmaz.

 • 14:19İBRAHİM, 19

  Allah'ın gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattığını görmez misiniz? Dilerse sizi götürüp, yerinize yeni yaratıklar getirir.

 • 14:20İBRAHİM, 20

  Bu, Allah için güç değildir.

 • 22:40HAC, 40

  Onlar ki yalnızca, "Rabbimiz Allah'tır," dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescidler yıkılırdı. Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Allah Kuvvetlidir, Güçlüdür,

 • 40:3MÜMİN, 3

  Günahları Bağışlayan, Tevbeyi Kabul Eden, Cezası şiddetli, Sonsuz Güç Sahibi... O'ndan başka tanrı yoktur. Dönüş O'nadır

 • 52:7TUR, 7

  Rabbinin cezalandırması kesinlikle gerçekleşecektir.

 • 52:8TUR, 8

  Onu engelleyecek hiç bir güç yoktur.

 • 90:4BELED, 4

  İnsanı zorluklar arasında (direnmesi için) yarattık.

 • 90:5BELED, 5

  Kendisine güç yetiremiyeceğimizi mi sanıyor?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?