59 HAŞR

 • 59:1

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 59:2

  O ki, kitap halkından inkarcı olanları ilk sürgün için ülkelerinden çıkarmıştır. Onların çıkacağını hiç beklemiyordunuz. Kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sandılar. Ancak Allah onlara ummadıkları bir yerden geldi ve kalplerine korku saldı. Böylece evlerini kendi elleriyle ve inananların elleriyle yıkıyorlar. Ey görüş sahipleri ibret alınız.

 • 59:3

  Allah onları ayrılmaya zorlamasaydı, bu dünyada cezalandıracaktı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.

 • 59:4

  Çünkü onlar Allah'a ve elçisine karşı geldiler. Kim Allah'a karşı gelse Allah'ın cezalandırması çetindir.

 • 59:5

  Bir ağacı kesseniz de, yahut gövdesi üzerinde bıraksanız da bu Allah'ın arzusuna göredir. O, yoldan çıkanları alçaltacaktır.

 • 59:6

  Allah'ın onlardan alıp elçisine verdikleri için, siz at ve deve sürmediniz (savaşmadınız); ama Allah elçisini dilediğinin üstüne gönderir. Allah her şeye kadirdir.

 • 59:7

  Allah'ın o ülkelerin halklarından elçisine ganimet bıraktığı şeyler Allah'ın ve elçisinindir. Yani akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilmelidir ki zenginlerinizin arasında tekelleşmesin. Elçinin size verdiğini alın; ancak onun size vermediğinden uzak durun. Allah'ı dinleyin. Allah'ın cezalandırması çetindir.

 • 59:8

  Allah'ın lütuf ve rızasını aradıkları, Allah'ı ve elçisini destekledikleri için yurtlarından ve mallarından edilmiş bulunan göçmenlerin fakirlerine (öncelikle vermelisiniz). Doğru olanlar bunlardır.

 • 59:9

  Onlardan önce yurt ve inanca sahip olanlar, kendilerine göç edenleri severler ve verdiklerinden ötürü içlerinde bir burukluk duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç içinde bile olsalar onları kendilerinden önde tutarlar. Doğrusu, nefislerinin bencilliğinden korunanlar kurtulanlardır.

 • 59:10

  Onlardan sonra gelenler, "Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizi inananlara karşı kin beslemekten koru. Rabbimiz, sen şefkatlisin, Rahimsin," derler.

 • 59:11

  İkiyüzlü davrananlara dikkat etmedin mi? Kitap halkından inkarcı olan arkadaşlarına, "Çıkartılırsanız biz de sizinle birlikte çıkacağız ve sizin aleyhinize hiç bir kimseye itaat etmiyeceğiz. Sizinle savaşılırsa, kesinlikle sizi destekleyeceğiz," demektedirler. Allah onların yalancı olduğuna tanıklık eder.

 • 59:12

  Doğrusu, onlar çıkarılsalar, onlarla birlikte çıkmazlar. Onlarla savaşılırsa, onları desteklemezler. Destekleseler bile arkalarını dönüp kaçarlar, sonra yardım görmezler.

 • 59:13

  Kalplerine, Allah'tan daha çok siz korku salıyorsunuz. Zira onlar anlayışsız bir topluluktur.

 • 59:14

  Onlar, iyi korunmuş kentlerde veya duvarların ardında olmaları haricinde bir araya gelip sizinle savaşamazlar. Aralarındaki çekişmeleri çetindir. Onları birlik sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Zira onlar, akıllarını kullanmıyan bir topluluktur.

 • 59:15

  Kendilerinden kısa bir süre önce geçmiş olanlara benziyorlar. Onlar, işlediklerinin karşılığını tatmışlar ve acı bir azabı haketmişlerdi.

 • 59:16

  Onlar tıpkı şeytan gibidir: İnsana, "İnkar et" der. Sonra o inkar edince de, "Benim seninle bir ilişkim yok. Ben, evrenlerin Rabbi Allah'tan korkarım," der.

 • 59:17

  Her ikisi de ebedi kalacakları ateşte son buldular. Zalimlerin cezası işte böyledir.

 • 59:18

  Ey inananlar, Allah'ı sayıp dinleyin. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'ı sayıp dinleyin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • 59:19

  Allah'ı unuttukları için O'nun da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır.

 • 59:20

  Cennet halkıyla cehennem halkı bir olamaz; kazananlar ancak cennet halkıdır.

 • 59:21

  Bu Kuran'ı bir dağın üzerine indirseydik, Allah'a olan saygıdan ötürü onun titreyip paramparça olduğunu görecektin. Belki düşünürler diye biz insana böyle örnekler vermekteyiz.

 • 59:22

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir.

 • 59:23

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenilendir, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir.

 • 59:24

  O, Yaratan, Vareden ve Biçim veren Allah'tır. Tüm güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

Paylaş
Tweet'le