58:6. Gün gelir Allah onları topluca diriltir ve sonra yapmış olduklarını kendilerine haber verir. Onlar, unuttukları halde Allah onları saymıştır. Allah her şeye tanıktır.

"Son dönüş rabbimizin huzurunadır.": İlişkili

 • 2:28BAKARA, 28

  Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.

 • 2:156BAKARA, 156

  Ki onlara bir musibet geldiğinde, "Biz Allah'a aidiz ve O'na dönücüyüz," derler.

 • 2:203BAKARA, 203

  Sayılı günlerde (Mina'da) Allah'ı anın. Erdemli davrandıkları sürece, bunu iki günde bitirmek için acele edene bir günah yoktur, geri kalana da bir günah yoktur. Allah'ı dinleyin, ve O'nun huzurunda toplanacağınızı unutmayın.

 • 2:245BAKARA, 245

  Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim Allah'a, sunar? Kısan da açan da Allah'tır. O'na döndürüleceksiniz.

 • 2:281BAKARA, 281

  Allah'a döndürüleceğiniz günden sakının. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık edilmeden ödenecek.

 • 2:285BAKARA, 285

  Elçi, Rabbinden kendisine indirilene inandı, inananlar da... Hepsi, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanırlar: "Elçilerinin hiçbirisi arasında ayırım yapmayız." Derler ki: "İşittik ve uyduk. Rabbimiz bizi bağışla; dönüş sanadır."

 • 3:28AL-İ İMRAN, 28

  İnananlar, inananları bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim bunu yaparsa Allah ile bir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan korkmanız hali başka... Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Dönüş Allah'adır.

 • 3:55AL-İ İMRAN, 55

  Allah İsa'ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Gününe kadar inkar edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim."

 • 3:83AL-İ İMRAN, 83

  Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez O'na teslim olmuştur ve hepsi O'na döndürülecektir.

 • 3:158AL-İ İMRAN, 158

  Ölürseniz de öldürülürseniz de Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız.

 • 4:172NİSA, 172

  Ne Mesih, ne de yakın melekler Allah'ın kulu olmayı küçüklük saymaz. Kim O'na kulluğu küçük görür de büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacak.

 • 5:18MAİDE, 18

  Yahudiler ve Hıristiyanlar, "Biz Allah'ın çocukları ve sevgilileriyiz," dediler. "Öyleyse günahlarınızdan ötürü neden sizi cezalandırıyor? Siz sadece O'nun yarattığı insanlardansınız," de. Dileyeni/dilediğini de bağışlar, dileyeni/dilediğini de cezalandırır. Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin egemenliği Allah'a ait olup dönüş de O'nadır.

 • 5:48MAİDE, 48

  Kendinden önceki kitapları doğrulayan, onların yerine geçen bu kitabı, gerçekleri kapsayıcı olarak sana indirdik. Allah'ın sana indirdiğiyle aralarında hüküm ver. Sana gelen gerçekleri bırakıp onların hevesine uyma. Her biriniz için bir yasa ve yöntem belirledik. Allah dileseydi hepinizi bir tek toplum yapardı. Ancak, size verdikleriyle sizleri sınıyor. İyilikte yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ayrılığa düştüğünüz konuları size bildirecek.

 • 5:96MAİDE, 96

  Deniz hayvanlarını avlamak ve onları yemek size helal kılındı. Size ve yolculara geçimlik olmak üzere... İhramlı bulunduğunuz sürece kara avı size yasaklandı. Huzuruna toplanacağınız Allah'ı dinleyin.

 • 5:105MAİDE, 105

  İnananlar, siz kendinize bakın. Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yaptıklarınızı size haber verecek.

 • 6:30EN'AM , 30

  Rablerinin huzurunda durdurulmuş halde onları bir görsen! "Bu doğru değil mi," diyecek. "Evet, Rabbimize and olsun doğru," diyecekler. "İnkar etmenizden ötürü azabı tadın," diyecek.

 • 6:36EN'AM , 36

  Ancak dinleyenler yönelir. Ölüleri Allah diriltir, sonra da her şey O'na döndürülür.

 • 6:38EN'AM , 38

  Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rab'lerinin huzuruna toplanacak.

 • 6:51EN'AM , 51

  Rab'lerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları onunla (Kuran'la) uyar: O'ndan başka bir sahipleri ve şefaatçıları (aracıları) yok. Belki korunurlar.

 • 6:60EN'AM , 60

  O'dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzleyin sizi dirilten... Sonra dönüşünüz O'nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.

 • 6:62EN'AM , 62

  Sonra gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O'nundur ve O, en hızlı hesap görendir.

 • 6:72EN'AM , 72

  "Namazı gözetmeli ve O'nu sayıp dinlemelisiniz. Huzurunda toplanacağınız O'dur."

 • 6:108EN'AM , 108

  Allah'ın dışında yalvardıklarına sövmeyiniz ki onlar da sınırı aşıp cehaletten dolayı Allah'a sövmesinler. Biz her topluluğa yaptıkları işi böyle süslü gösterdik. Sonunda dönüşleri Rab'lerinedir ve onlara yapmış bulunduklarını haber verir.

 • 6:164EN'AM , 164

  De ki: "Her şeyin Rabbi iken, Allah'tan başka Rab mi arayayım? Herkes kendi yaptığından yarar görür ve kimse kimsenin yükünü çekmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Ayrılığa düştüğünüz konuda size haber verecektir.

 • 8:24ENFAL, 24

  Ey inananlar, size hayat verecek şeylere çağırdığında Allah'a ve elçisine yanıt verin. Bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve O'nun huzuruna toplanacaksınız.

 • 9:94TEVBE, 94

  (Savaştan gelip) kendilerine döndüğünüzde size özürler sayarlar. De ki: "Boşuna özür saymayın; size artık inanmayız, Allah durumunuzu bize bildirmiş bulunuyor. Allah ve elçisi sizin işlerinizi görecek ve sonra da gizliyi ve açığı Bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O yaptıklarınız her şeyi size bildirecektir.

 • 9:105TEVBE, 105

  "Çalışın; Allah, elçisi ve inananlar yaptığınızı görecektir. Gizliyi ve açığı Bilene döndürüleceksiniz ve O da yapmış olduklarınızı size bildirecektir," de.

 • 10:4YUNUS, 4

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece inanıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

 • 10:23YUNUS, 23

  Onları kurtarınca da yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapmaya başlarlar. Ey insanlar, taşkınlığınız kendinize karşıdır. Dünya hayatının geçici zevkine düşkünsünüz; halbuki dönüşünüz bizedir ve yapmış olduğunuz her şeyi size haber veririz.

 • 10:30YUNUS, 30

  İşte orada her can, geçmişte yapmış olduğunu bulur. Gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları (ortaklar) ise kendilerinden uzaklaşıp kaybolur.

 • 10:46YUNUS, 46

  Onlara söz verdiklerimizin bir kısmını sana göstersek de veya canını alsak da, onların son dönüş yeri bizedir. Sonra Allah onların yaptıkları her şeye de tanıktır.

 • 10:56YUNUS, 56

  O diriltir ve öldürür. O'na döndürüleceksiniz.

 • 10:70YUNUS, 70

  Dünyada paylarını alırlar, sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkarlarından ötürü onlara şiddetli azabı tattırırız.

 • 11:4HUD, 4

  Dönüşünüz Allah'adır. O her şeye Gücü Yetendir.

 • 11:18HUD, 18

  Uydurmaları Allah'a yakıştırandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab'lerinin huzuruna çıkarılır ve tanıklar: "İşte Rab'leri hakkında yalan uyduranlar bunlardır," diyecekler. Allah'ın laneti zalimleredir.

 • 11:34HUD, 34

  "Allah azmanızı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de size o öğüdümün bir yararı olmayacaktır. O' dur Rabbiniz ve siz O'na döndürüleceksiniz."

 • 13:30RAD, 30

  Daha önceki toplumlara olduğu gibi seni de bu topluma gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın, halbuki onlar Rahman'a nankörlük ediyorlar. De ki: "O'dur benim Rabbim; O'ndan başka tanrı yoktur. O'na güvendim; dönüş O'nadır."

 • 13:36RAD, 36

  Kendilerine kitap vermiş olduklarımız sana indirilene sevinirler. Bazı gruplar onun bir kısmını inkar ederler. De ki: "Allah'a kul olmakla ve O'na ortak koşmamakla emredildim. O'na çağırırım ve dönüşüm de O'nadır."

 • 14:21İBRAHİM, 21

  Hepsi Allah'ın huzuruna durduklarında. Zayıflar, büyüklük taslamış olanlara: "Biz sizin izleyicileriniz idik. Bizi Allah'ın azabından bir parça kurtarabilir misiniz," dediler. Onlar da: "Allah bize bir yol gösterseydi biz de size gösterirdik. Artık sızlansak da dayansak da bizim için birdir, kaçıp kurtulacak bir yerimiz yok."

 • 14:48İBRAHİM, 48

  Yerin başka bir yer ile göklerin de başka göklerle değiştirildiği, herkesin Tek ve En yüce olan Allah'ın huzuruna getirildiği gün...

 • 18:87KEHF, 87

  Dedi ki, "Kim haksızlık ederse onu cezalandıracağız, Rabbine döndürülünce de onu görülmemiş bir cezaya çarpacaktır."

 • 19:40MERYEM, 40

  Yer ve üzerindekiler bize kalacak; onlar bize döndürülecekler.

 • 19:85MERYEM, 85

  Erdemlileri, Rahman'ın huzurunda konuk grupları halinde toplayacağımız,

 • 20:108TA-HA, 108

  O gün, en ufak bir sapma göstermeden çağırıcıya uyarlar. Sesler Rahman'ın huzurunda kısılmıştır; fısıltıdan başka bir şey işitemezsin.

 • 21:35ENBİYA, 35

  Her can ölümü tadacaktır. Sizi bir test olarak iyi ve kötü olaylarla sınarız ve dönüşünüz bizedir.

 • 22:48HAC, 48

  Nice kentlerin halkına, zalim oldukları halde süre tanıdım ve sonra onları hesaba çektim; son dönüş Banadır.

 • 23:79MÜMİNUN, 79

  O'dur sizi yeryüzüne yerlestiren; O'nun huzurunda toplanacaksiniz.

 • 24:42NUR, 42

  Göklerin ve yerin yönetimi Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır

 • 24:64NUR, 64

  Göklerde ve yerde olanlar hep Allah'a aittir. İçinde bulunduğunuz her durumu bilir. Nitekim kendisine döndürülecekleri gün, yaptıkları her şeyi onlara bildirecektir. Allah her şeyi bilendir.

 • 28:70KASAS, 70

  O Allah'tır; O'ndan başka tanrı yoktur. Başta da Sonda da övgüler O'nadır. Tüm yargı da O'na aittir ve O'na döndürüleceksiniz.

 • 28:88KASAS, 88

  Allah ile birlikte hiç bir tanrıyı çağırma. O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun varlığı hariç her şey yok olmaya mahkumdur. Yargı tümüyle O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz.

 • 29:8ANKEBUT, 8

  Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Hepinizin dönüşü banadır ve yaptıklarınız şeyler hakkında size bilgi vereceğim.

 • 29:17ANKEBUT, 17

  "Yalan uydurup Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz. Allah'ın dışında taptıklarınız size hiç bir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece Allah'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır."

 • 29:57ANKEBUT, 57

  Her nefis ölümü tadacak ve sonra bize döndürüleceksiniz.

 • 30:11RUM, 11

  Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan Allah'tır. Ve sonunda siz O'na döndürüleceksiniz.

 • 31:14LOKMAN, 14

  Biz insana ana babasını öğütledik. Annesi onu büyük bir güçlükle taşır. Sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana teşekkür etmelisin. Dönüş banadır.

 • 31:23LOKMAN, 23

  İnkar edenlerin inkarları seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir ve yapmış olduklarını onlara bildireceğiz. Allah gizli düşünceleri iyi bilendir

 • 32:11SECDE, 11

  De ki, "Üzerinize görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak ve sonra Rabbinize döndürüleceksiniz."

 • 32:12SECDE, 12

  Suçluları, Rab'leri huzurunda başlarını öne eğmiş durumda iken bir görseydin: "Rabbimiz, gördük ve işittik. Bizi döndür de erdemli davranalım. şimdi biz kesin olarak inandık."

 • 34:31SEBE, 31

  İnkarcılar, "Biz ne bu Kuran'a ne de ondan öncekilere inanmayız," dediler. Zalimleri, Rab'leri huzurunda duruşma sırasında birbiriyle atışırken bir görseydin! (Öğrenim, araştırma, ekonomik, politik v.b. yönlerden) güçsüzleştirilenler, büyüklük taslamış olanlara, "Siz olmasaydınız biz inanan kişiler olurduk," derler.

 • 35:18FATIR, 18

  Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Günahla yüklenmiş birisi yükünü taşımak üzere akrabalarını bile çağırsa onun yükünden hiç bir şey taşınmaz. Sen yalnızca, kendi başlarına iken Rab'lerini sayan ve namazı gözeten kişileri uyarabilirsin. Kim kendisiniarındırırsa kendisi yararına arınmıştır. Dönüş Allah'adır.

 • 36:32YA-SİN, 32

  Hepsi toplanıp huzurumuza getirileceklerdir.

 • 36:53YA-SİN, 53

  Sadece bir patlama... Hemen huzurumuza toplanıp getirilirler.

 • 36:83YA-SİN, 83

  Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O'na döndürüleceksiniz.

 • 39:7ZÜMER, 7

  İnkar ederseniz, Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Fakat O, kullarının inkarcı olmasından hoşlanmaz. şükrederseniz sizden hoşnut olur. Kimse kimsenin günah yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve yapmış olduklarınızı size haber verecektir. O, göğüslerin özünü bilir

 • 39:31ZÜMER, 31

  Sonra Diriliş Günü, Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız

 • 39:44ZÜMER, 44

  De ki, "Tüm şefaat Allah'a aittir." Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Sonra O'na döndürüleceksiniz.

 • 40:3MÜMİN, 3

  Günahları Bağışlayan, Tevbeyi Kabul Eden, Cezası şiddetli, Sonsuz Güç Sahibi... O'ndan başka tanrı yoktur. Dönüş O'nadır

 • 40:43MÜMİN, 43

  "Kuşku yok ki, beni kendisine çağırdığınız şeyin ne dünyada ne de ahirette bir dayanağı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır. Sınırı aşanlar, cehennemi boylayacaktır."

 • 40:77MÜMİN, 77

  Öyleyse sabret; Allah'ın sözü gerçektir. Onlara söz verdiğimiz (cezalandırmanın) bir kısmını sana göstersek de, ondan önce hayatına son versek de, onlar bize döndürüleceklerdir.

 • 41:21FUSSİLET, 21

  Derilerine, "Niçin bize karşı tanıklık ettiniz?" diye sorarlar. Onlar da, "Her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk yaratan O'dur ve işte O'na döndürülüyorsunuz," derler

 • 42:15ŞURA, 15

  Sen buna çağır ve sana emredildiğin gibi dosdoğru uygula. Onların arzularına uyma ve de ki "Allah'ın bana indirdiği kitaba inandım. Sizin aranızda adaletle davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz ise sizedir. Bizimle sizin aranızda herhangi bir tartışma yoktur. Bizi Allah biraraya getirecektir. Sonunda dönüş O'nadır.

 • 43:85ZÜHRUF, 85

  Göklerin, yerin ve aralarındakilerin yönetimine sahip olan çok yücedir. Saat'in (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun yanındadır ve siz O'na döndürüleceksiniz.

 • 45:15CASİYE, 15

  Kim erdemli davranırsa kendisi içindir, kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonra, siz Rabbinize döndürüleceksiniz.

 • 50:28KAF, 28

  O da der ki, "Huzurumda cekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim."

 • 50:43KAF, 43

  Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir.

 • 53:42NECM, 42

  Son varış Rabbinedir.

 • 58:9MÜCADELE, 9

  Ey inananlar, gizli görüştüğünüz vakit günah, düşmanlık ve elçiye isyan için konuşmayın; iyilik ve erdemlilik için konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'ı dinleyin.

 • 62:8CUMA, 8

  De ki; "Kaçmakta olduğunuz ölüm, mutlaka size ulaşacak ve daha sonra gizliyi ve açığı Bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. Yaptığınız her şeyi size bildirecektir.

 • 64:3TEĞABÜN, 3

  Gökleri ve yeri belli bir amaç için yaratmış, size biçim vermiş ve biçiminizi güzelleştirmiştir. Dönüş O'nadır.

 • 67:15MÜLK, 15

  O ki yeri emriniz altına verdi. Yeryüzünü dolaşın ve onun besinlerinden yeyin. Son dönüş O'nadır.

 • 67:24MÜLK, 24

  De ki, "Sizi yeryüzünde üreten O'dur ve siz O'nun huzurunda toplanacaksınız."

 • 75:12KIYAMET, 12

  O gün son durak Rabb'inin huzurudur.

 • 83:6MUTAFFİFİN, 6

  O gün halk Evrenlerin Rabbinin huzurunda dururlar.

 • 88:25GAŞİYE, 25

  Onların dönüşleri bizedir.

 • 96:8ALAK, 8

  Elbette, dönüş senin Rabbinedir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?