58 MÜCADELE

 • 58:1

  Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözlerini işitti. Allah ikinizin tüm konuştuklarını işitmiştir. Allah İşitendir, Bilendir.

 • 58:2

  İçinizden, kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştıranlar bilirler ki onlar anaları değildir. Anneleri kendilerini doğuranlardır. Söyledikleri kötü ve asılsız bir sözdür. Allah Affedendir, Bağışlayandır.

 • 58:3

  Kadınlarını annelerine benzeterek yabancılaştırdıktan sonra sözlerinden dönenler, karılarıyla cinsel ilişkiye girmeden önce bir köleyi özgürlüğe kavuştursunlar. Size öğütlenen budur. Allah yaptığınız her şeyi haber alır.

 • 58:4

  Azad edecek bir köle bulamıyan, cinsel ilişkiden önce üst üste iki ay boyunca oruç tutmalı. Buna güç yetiremiyen ise altmış yoksulu doyurmalı. Allah'a ve elçisine inanmalısınız. Bunlar, Allah'ın belirlediği sınırdır. İnkarcılar acı bir azaba mahkum olmuşlardır.

 • 58:5

  Allah'a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır.

 • 58:6

  Gün gelir Allah onları topluca diriltir ve sonra yapmış olduklarını kendilerine haber verir. Onlar, unuttukları halde Allah onları saymıştır. Allah her şeye tanıktır.

 • 58:7

  Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini anlamaz mısın? Üç kişi gizli konuşsa, mutlaka O onların dördüncüsüdür. Beş kişi olsalar, mutlaka O onların altıncısıdır. İster bundan az veya çok ve nerede olursa olsunlar, O onlarla beraberdir. Sonra diriliş gününde onlara yaptıklarını haber verir. Allah her şeyi Bilendir.

 • 58:8

  Gizli toplantılar yapmaktan menedildikleri halde hâlâ menedildikleri işte israr edenler dikkatini çekmedi mi? Onlar günah işlemek, düşmanlıkta bulunmak ve elçiye itaatsizlik etmek amacıyla kulis yapıyorlar. Sana geldiklerinde, Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selamlıyorlar. Kendi aralarında, "Söylediklerimizden ötürü Allah bizi cezalandırsa ya!" derler. Cehennem onlara yeter. Orada yanarlar; ne kötü bir duraktır orası.

 • 58:9

  Ey inananlar, gizli görüştüğünüz vakit günah, düşmanlık ve elçiye isyan için konuşmayın; iyilik ve erdemlilik için konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'ı dinleyin.

 • 58:10

  Komplo toplantıları şeytandandır. Bu yolla inananları incitmek ister. Oysa Allah'ın izni olmadan onlara hiç bir zarar veremez. İnananlar Allah'a güvensinler.

 • 58:11

  Ey inananlar, toplantılarda size "Yer açınız" dendiğinde yer açınız ki Allah'ta size yer açsın. Size, "Kalkınız" dendiğinde kalkınız ki Allah da içinizdeki inananları ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah tüm yaptıklarınızdanhaberdardır.

 • 58:12

  Ey inananlar, elçiyle özel görüşme yapacağınız zaman, görüşmenizden önce (yoksullara) bir sadaka verin. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Veremiyorsanız, Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 58:13

  Özel görüşmenizden önce bir sadaka vermekten çekindiniz mi ki onu uygulamadınız? Allah tevbenizi kabul eder. Namazı gözetin, zekatı verin, Allah'a ve elçisine uyun. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

 • 58:14

  Allah'ın kendilerine kızgın olduğu bir topluluğu dost edinenlere dikkat etmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardandır. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler!

 • 58:15

  Allah onlar için çetin bir ceza hazırlamıştır. Yaptıkları ne kadar da kötüdür.

 • 58:16

  Yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 • 58:17

  Ne paraları, ne de evlatları, onları Allah'tan kurtaramıyacaktır. Onlar cehennem halkıdırlar ve orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 58:18

  Gün gelecek, Allah hepsini diriltecek ve şimdi size yemin ettikleri gibi O'na da yemin edeceklerdir. Kendilerinin (doğru) bir şey üzerinde olduklarını sanıyorlar! Doğrusu, onlar yalancılardır.

 • 58:19

  Şeytan onları sahiplenmiş ve onlara Allah'ın mesajını unutturmuştur. Onlar şeytanın partisidir. şeytanın partisi kesinlikle kaybedecektir.

 • 58:20

  Allah'a ve elçisine karşı gelenler, alçaklardandır.

 • 58:21

  Allah, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır," diye yazmıştır. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 58:22

  Allah'a, elçisine ve ahiret gününe inanmış bir topluluk göremezsin ki, Allah'a ve elçisine karşı gelenleri dost edinsin. Hatta onlar, kendilerinin anaları, babaları, çocukları, oğulları, kardeşleri ve akrabaları bile olsa... Kalplerine inancı yazmışve katından bir vahiyle desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan, ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Onlar Allah'ın partisidir. Hiç kuşkusuz, Allah'ın partisi kazanacaktır.

Paylaş
Tweet'le