57:29. Böylece kitap halkı bilsin ki, onlar Allah'ın lütfunu tekelleştiremezler, tüm lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine ve/veya dileyene verir. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

"Allah büyük lütuf sahibidir.":

 • 2:105BAKARA, 105

  Kitaplıların inkarcıları da, putperestler de Rabbinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. Allah rahmetini dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

 • 3:74AL-İ İMRAN, 74

  Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

 • 8:29ENFAL, 29

  Ey inananlar, Allah'ı dinlerseniz, size doğruyu yanlıştan ayıracak anlayışı verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

 • 35:32FATIR, 32

  Sonra kullarımızdan seçtiklerimizi kitaba varis kıldık. Onlardan kimi kendilerine zulmedenlerdir, kimi orta yolu tutar, kimi de Allah'ın izniyle iyi işlerde öncüdür. İşte büyük lütuf budur.

 • 40:61MÜMİN, 61

  Allah, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. Allah halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez.

 • 42:22ŞURA, 22

  Yaptıkları işler başlarına gelirken zalimleri kaygı içinde görürsün. İnanıp erdemli davrananlar cennetlerin bahçelerindedir. Rableri katında diledikleri her şeyi alırlar. İşte bu, büyük lütuftur.

 • 57:21HADİD, 21

  Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennete koşun. Allah'a ve elçisine inananlar için hazırlanmıştır. Bu, Allah'ın dilediğine ve/veya dileyene verdiği lütfudur. Allah Büyük Lütuf sahibidir.

 • 57:29HADİD, 29

  Böylece kitap halkı bilsin ki, onlar Allah'ın lütfunu tekelleştiremezler, tüm lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine ve/veya dileyene verir. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

 • 62:4CUMA, 4

  Bu, Allah'ın lütfudur; dileyene ve/veya dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?