57 HADİD

 • 57:1

  Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 57:2

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

 • 57:3

  O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

 • 57:4

  O'dur gökleri ve yeri altı günde yaratan ve daha sonra tüm otoriteyi kuran. Yere giren ve ondan çıkanı, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah tüm yaptıklarınızı görendir.

 • 57:5

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Her şey Allah 'a havale edilir.

 • 57:6

  Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir.

 • 57:7

  Allah'a ve elçisine inanın ve yönetiminize verdiği şeylerden yardım için verin. Sizden inanıp yardım edenler için büyük bir ödül vardır.

 • 57:8

  Rabbinize inanmanız için elçi sizi çağırdığı halde size ne oluyor ki hâlâ Allah'a inanmıyorsunuz? Hem O, sizden söz almıştı, eğer inanıyor iseniz.

 • 57:9

  Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetleri indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı şefkatlidir, Rahimdir.

 • 57:10

  Size ne oluyor ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Oysa göklerin ve yerin zenginlikleri Allah'ındır. Zaferden önce harcayıp savaşanlarınız, daha sonra harcayıp savaşanlarla bir olmazlar; onlardan daha üstündürler. Allah her birine kurtuluşu söz vermiştir. Allah tüm yaptıklarınızdan haberdardır.

 • 57:11

  Kim Allah'a güzel bir borç verirse, karşılığını kat kat alır ve cömert bir ödül kazanır.

 • 57:12

  İnanan erkeklerin ve kadınların ışıklarının önlerinden ve sağ yanlarından yayıldığını gördüğün gün, "Müjde, bugün, sürekli olarak kalacağınız altlarından ırmaklar akan cennetler var. Bu, en büyük zaferdir.

 • 57:13

  O gün, ikiyüzlü erkekler ve kadınlar inananlara, "Bize bakın da sizin ışığınızdan alalım," diyecekler. Onlara, "Geriye dönün de ışık arayın," denir. Aralarına, iç taraftaki merhametle, dış taraftaki azabı ayıran kapılı bir engel konacaktır.

 • 57:14

  "Biz sizinle birlikte değil miydik?" diye onlara seslenirler. "Evet," derler, "Ancak siz kendinizi kandırdınız, beklediniz, kuşkular beslediniz ve Allah'ın kararı gelinceye kadar kuruntularla oyalandınız. Kandırıcı, sizi Allah hakkında yanılttı.

 • 57:15

  Bugün ne sizden ne de inkar edenlerden bir fidye kabul edilmez. Yeriniz cehennemdir; mevlanız/sahibiniz odur. Ne kötü bir duraktır.

 • 57:16

  İnananlar için Allah'ın mesajına ve inen gerçeğe gönüllerini açmanın vakti gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilmiş olanlar gibi olmasınlar; onların üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaşmıştı. Onların çoğunluğu yoldan çıkmış kimselerdir.

 • 57:17

  Biliniz ki Allah ölümünden sonra yeri diriltir. Düşünesiniz diye size ayetleri böyle açıklıyoruz.

 • 57:18

  Sadaka veren erkekler ve kadınlar, Allah'a güzel bir borç vermişlerdir. Onlara kat kat ödenir ve onlar cömert bir ödül hak etmişlerdir.

 • 57:19

  Allah'a ve elçisine inananlar, dosdoğru olanlar ve şehidlerdir. Rab'leri katında onlar için ödülleri ve ışıkları vardır. İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkıdır.

 • 57:20

  Bilesiniz ki dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, aranızda övünme, para ve çocuk çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, inkarcıların hoşuna giden bir bitkiyi yetiştiren bir yağmura benzer. Ne var ki daha sonra o bitki kurur, sararır ve sonunda çerçöp olur. Ahirette ise Allah'tan çetin bir azap, bir bağışlanma ve hoşnutluk vardır. Dünya hayatı, kandıran, geçici bir zevkten ibarettir.

 • 57:21

  Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği gökler ve yer kadar olan bir cennete koşun. Allah'a ve elçisine inananlar için hazırlanmıştır. Bu, Allah'ın dilediğine ve/veya dileyene verdiği lütfudur. Allah Büyük Lütuf sahibidir.

 • 57:22

  Yeryüzünde ve aranızda oluşan hiç bir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu, kuşkusuz Allah için çok kolaydır.

 • 57:23

  Bu, yitirdiğiniz bir şey için üzülmemeniz ve O'nun size verdiği nimetlerle de şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.

 • 57:24

  Onlar ki cimrilik ederler ve halka cimri olmayı öğütlerler. Kim yüz çevirirse, kuşkusuz Allah Zengindir, Övgüye layık olandır.

 • 57:25

  Elçilerimizi apaçık kanıtlarla gönderdik, onlarla birlikte kitabı ve yasayı indirdik ki halk adaleti gözetsin. Büyük bir kuvvete ve halk için yararlara sahip olan demiri de indirdik ki Allah kendisini ve elçisini inançla destekleyenleri ayırsın. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 57:26

  Biz Nuh'u, İbrahim'i gönderdik, soylarına peygamberlik ve kitap bağışladık. Bir kısmı doğruyu buldu; ama onlardan çoğu yoldan çıkmışlardı.

 • 57:27

  Sonra onların peşinden, ard arda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da gönderdik ve ona İncil'i verdik. Onu izleyenlerin gönüllerine şefkat ve merhamet koyduk. Fakat, bizim kendileri için onaylamadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Halbuki onlardan sadece Allah'ı hoşnut edecek hususlara uymalarını istemiştik. Üstelik ruhbanlığa hakkıyla da uymadılar. Aralarından inananlara ödüllerini verdik; ancak çokları yoldan çıkmışlardı.

 • 57:28

  Ey inananlar, Allah'ı sayıp dinleyin ve elçisine inanın ki rahmetinden size iki pay versin, size, aydınlığında yürüyeceğiniz bir ışık bağışlasın ve sizi bağışlasın. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 57:29

  Böylece kitap halkı bilsin ki, onlar Allah'ın lütfunu tekelleştiremezler, tüm lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine ve/veya dileyene verir. Allah Büyük Lütuf Sahibidir.

Paylaş
Tweet'le