55:72. Çadırlara kapanmış güzeller

Cennette eşler verilir:

 • 2:25BAKARA, 25

  İnanıp erdemli davrananları, içlerinde ırmaklar akan cennetlerle (bahçelerle) müjdele. Kendilerine oradaki ürünlerden rızıklar sunulduğunda "Bu, daha önce bize sunulan nimetlerdir," derler. Böylece, kendilerine mecazi tanımlar (benzetmeler) verilir. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 3:15AL-İ İMRAN, 15

  De ki: "Bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Erdemliler için Rab'lerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuz kalacakları cennetler (bahçeler), tertemiz eşler ve Allah'ın onayını kazanmaktan dolayı mutluluk vardır." Allah kulları görür.

 • 4:57NİSA, 57

  İnanıp erdemli davrananları ise içinden ırmaklar akan cennetlere (bahçelere) yerleştireceğiz; orada sürekli kalırlar. Onlar için orada tertemiz eşler var. Onları serin gölgelere sokacağız.

 • 36:55YA-SİN, 55

  Cennet halkı o gün zevk ve eğlence ile meşguldürler.

 • 36:56YA-SİN, 56

  Eşleriyle birlikte gölgeliklerde, koltuklara yaslanmışlardır.

 • 37:48SAFFAT, 48

  Yanlarında da, gözlerinin içine bakan güzel eşler...

 • 37:49SAFFAT, 49

  Kornumuş yumurtalar gibidirler.

 • 38:52SAD, 52

  Yanlarında gözlerinin içine bakan yaşıtları vardır.

 • 44:52DUHAN, 52

  Bahçeler ve pınarlar içerisinde.

 • 44:53DUHAN, 53

  İpek ve atlastan giysiler içinde karşılıklı otururlar.

 • 44:54DUHAN, 54

  Bu böyledir; onlara güzel eşler vermişizdir.

 • 52:20TUR, 20

  Dizilmiş koltuklara yaslanmışlardır ve onları güzel eşlerle eşlendirmişizdir.

 • 55:56RAHMAN, 56

  Oralarda, daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış, bakışlarını dikmiş eşler vardır.

 • 55:72RAHMAN, 72

  Çadırlara kapanmış güzeller

 • 55:73RAHMAN, 73

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:74RAHMAN, 74

  Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı.

 • 56:22VAKIA, 22

  Güzel eşler...

 • 56:23VAKIA, 23

  Korunmuş inciler gibi...

 • 56:24VAKIA, 24

  Yapmış olduklarına bir karşılık olarak verilir.

 • 56:35VAKIA, 35

  Biz kadınları yeniden biçimlendirdik.

 • 56:36VAKIA, 36

  Onları, gençleştirdik.

 • 56:37VAKIA, 37

  Mükemmel biçimde eşlenmişlerdir.

 • 78:33NEBE, 33

  Genç ve yaşıt eşler...

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?