55 RAHMAN

 • 55:1

  Rahman,

 • 55:2

  Kuran'ı öğretti.

 • 55:3

  İnsanı yarattı.

 • 55:4

  Ona beyanı (açıklama yeteneğini) öğretti.

 • 55:5

  Güneş ve ay bir hesap ile (hareket etmekte) dir.

 • 55:6

  Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler.

 • 55:7

  Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.

 • 55:8

  Ki ölçüyü aşmayasınız.

 • 55:9

  Ölçüyü adaletle gözetiniz; ölçüyü kaybetmeyiniz.

 • 55:10

  Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.

 • 55:11

  Orada meyvalar, salkımlı hurma ağaçları vardır.

 • 55:12

  Kabuklu taneler ve baharatlar.

 • 55:13

  (Ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:14

  İnsanı, çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı.

 • 55:15

  Cinleri de dumansız ateşten yarattı.

 • 55:16

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:17

  İki doğunun ve iki batının Rabbi.

 • 55:18

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:19

  İki denizi salmıştır; birbirlerine kavuşuyorlar.

 • 55:20

  Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşıp karışmazlar.

 • 55:21

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:22

  İkisinden de inci ve mercan çıkar.

 • 55:23

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:24

  Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler O'nundur.

 • 55:25

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:26

  Üzerinde bulunan herkes ölümlüdür.

 • 55:27

  Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

 • 55:28

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:29

  Göklerde ve yerde olan herkes O'na yalvarır. O her gün kesintisiz kontrol etmektedir.

 • 55:30

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:31

  Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz.

 • 55:32

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:33

  Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

 • 55:34

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:35

  Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz.

 • 55:36

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:37

  Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman...

 • 55:38

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:39

  O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz.

 • 55:40

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:41

  Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler.

 • 55:42

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:43

  İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu cehennemdir.

 • 55:44

  Onunla kaynar su arasında dönüp dolaşırlar.

 • 55:45

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:46

  Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

 • 55:47

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:48

  Türlü besinlerle doludur her ikisi.

 • 55:49

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:50

  İçlerinde akan pınarlar vardır.

 • 55:51

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:52

  İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır.

 • 55:53

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:54

  Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki cennetin meyveleri pek yakındır.

 • 55:55

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:56

  Oralarda, daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış, bakışlarını dikmiş eşler vardır.

 • 55:57

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:58

  Onlar yakut ve mercan gibidirler.

 • 55:59

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:60

  İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

 • 55:61

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:62

  O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

 • 55:63

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:64

  Yemyeşildirler.

 • 55:65

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:66

  İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

 • 55:67

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:68

  Her ikisinde de meyvalar, hurmalar ve narlar vardır.

 • 55:69

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:70

  Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır.

 • 55:71

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:72

  Çadırlara kapanmış güzeller

 • 55:73

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:74

  Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı.

 • 55:75

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:76

  Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar.

 • 55:77

  Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

 • 55:78

  Görkemli ve Onurlu Rabbinin ismi ne yücedir!

Paylaş
Tweet'le