54:35. Katımızdan bir iyilik olarak. şükredeni işte böyle ödüllendiririz.

Önceki nesiller nasıl cezalandırıldılar?

  • 29:40ANKEBUT, 40

    Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden Allah değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?