51:55. Hatırlat, çünkü hatırlatmak inananlara yarar sağlar.

Elçinin görevi sadece mesaj'ı iletmektir:

 • 5:67MAİDE, 67

  Elçi, Rabbinden sana indirileni duyur. Bunu yapmazsan O'nun elçiliğini duyurmamış olursun. Allah seni halktan koruyacak. Allah inkarcıları doğru yola iletmez.

 • 5:92MAİDE, 92

  Allah'a uyun, elçiye uyun, dikkatli olun. Yüz çevirirseniz bilesiniz ki elçimize düşen görev, açıkça bildirmektir.

 • 5:99MAİDE, 99

  Elçiye düşen görev sadece duyurmak. Allah ise açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

 • 11:57HUD, 57

  "Yüz çevirirseniz, artık ben, kendisiyle gönderildiğim mesajı size bildirdim. Rabbim yerinize başka bir halk geçirecek ve siz O'na hiç bir zarar veremezsiniz. Benim Rabbim her şeyi Gözetip Kontrol Edendir."

 • 13:40RAD, 40

  Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da, sana düşen görev bildirmektir. Hesap ise bize düşer.

 • 16:35NAHL, 35

  Ortak koşanlar, Allah dilemeseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye tapmaz ve O'nun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı. Elçinin açıkça bildirmekten başka bir görevi mi var?

 • 16:44NAHL, 44

  Belgeler ve kitaplarla... Sana bu mesajı indirdik ki, kendilerine indirileni halka açıklayasın (bildiresin) ve onlar da düşünsünler.

 • 16:64NAHL, 64

  Sana bu kitabı indirdik ki, anlaşmazlığa düştükleri konuları kendilerine bildiresin. Bu kitap, inanan bir topluluk için bir yol göstericidir, bir rahmettir.

 • 16:82NAHL, 82

  Yüz çevirirlerse, sana düşen, yalnızca (mesajı) açık bir biçimde iletmektir.

 • 21:108ENBİYA, 108

  De ki, "Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?"

 • 21:109ENBİYA, 109

  Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Size yeterli ölçüde bildirdim. Size söz verilen şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu bilmem."

 • 24:54NUR, 54

  De ki, "Allah'a ve elçiye uyunuz. Reddederseniz, o kendi görevinden sorumludur, siz de kendi görevinizden sorumlusunuz. Ona uyarsanız, doğruyu bulursunuz. Elçinin tek görevi, mesajı açıkça bildirmekten ibarettir.

 • 29:18ANKEBUT, 18

  Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir.

 • 36:14YA-SİN, 14

  Onlara iki elçi göndermiştik, ikisini de yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü biriyle desteklemiştik. "Biz size gönderilen elçileriz," demişlerdi.

 • 36:15YA-SİN, 15

  Dediler ki, "Siz de bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman ise hiçbir şey indirmemiştir. Siz yalan söylüyorsunuz."

 • 36:16YA-SİN, 16

  Dediler ki, "Rabbimiz bilir ki biz size gönderildik."

 • 36:17YA-SİN, 17

  "Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir."

 • 42:48ŞURA, 48

  Yüz çevririrlerse, biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece bildirmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinir; ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse, o zaman insan nankörleşir.

 • 46:23AHKAF, 23

  "Onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Ben benimle gönderilen şeyi size duyuruyorum; fakat sizin cahil bir toplum olduğunuzu görüyorum."

 • 53:10NECM, 10

  Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahyetti.

 • 64:12TEĞABÜN, 12

  Allah'a uyunuz, elçisine uyunuz. Yüz çevirirseniz, elçimizin görevi açıkça bildirmekten ibarettir.

 • 72:20CİN, 20

  De ki, "Ben sadece Rabbime çağırırım; ve O'na hiç kimseyi ortak koşmam."

 • 72:21CİN, 21

  De ki, "Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim."

 • 72:22CİN, 22

  De ki, "Hiç kimse beni Allah'a karşı savunamaz, O'ndan başka sığınak da bulamam."

 • 72:23CİN, 23

  "Ancak Allah'tan bir duyuruyu ve mesajını iletirim." Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?