51:34. "Rabbin tarafından taşkınlar için işaretlenmiş olarak."

Rabbimiz önceki toplumların haberlerini (tarihini) bizlere neden aktarır?

 • 91:11ŞEMS, 11

  Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

 • 91:14ŞEMS, 14

  Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

 • 91:15ŞEMS, 15

  Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor

 • 20:128TA-HA, 128

  Önceki nesillerin yerleşim bölgelerinde dolaşanlar, onları yok edişimizden ders almazlar mı? Bunda akıl sahipleri için işaretler ve kanıtlar vardır.

 • 32:26SECDE, 26

  Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız üzerinde hiç düşünmediler mi? Ki şimdi onların yurtlarında dolaşıyorlar. Bunda dersler ve işaretler vardır. İşitmezler mi?

 • 12:111YUSUF, 111

  Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, herşeyin detaylı açıklaması ve inananlar için bir hidayet ve Rahmettir.

 • 11:120HUD, 120

  Günlünü pekiştirmek için elçilerin tarihlerinden sana yeterince aktarmaktayız. Bunda, senin için gerçek, ve inananlar için de bir aydınlatma ve uyarı gelmiştir.

 • 20:113TA-HA, 113

  Biz, böylece onu Arapça bir Kuran olarak indirdik. Erdemli davranırlar veya onlar için bir öğüt olur diye onda geleceğin haberlerini çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • 12:3YUSUF, 3

  Sana bu Kuran'ı vahyederek, sana en güzel bir anlatımla tarihi aktarıyoruz. Sen daha önce bundan habersizdin.

 • 37:108SAFFAT, 108

  Sonrakiler için onun tarihini koruduk.

 • 37:119SAFFAT, 119

  O ikisinin tarihini sonrakiler için koruduk.

 • 37:129SAFFAT, 129

  Sonrakiler için onun tarihini koruduk.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?