51:28. Onlardan bir korku duydu. Bunun üzerine onlar, "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğul müjdelediler.

İbrahim'e hangi oğlu neden müjdelendi?

 • 15:53HİCİR, 53

  "Endişelenme, biz sana bilgin bir oğul müjdesini veriyoruz," demişlerdi.

 • 19:46MERYEM, 46

  (Babası:) "Sen benim tanrılarıma yüz mü çeviriyorsun İbrahim? Buna son vermezsen seni taşlarım. Benden uzaklaş!," dedi.

 • 19:47MERYEM, 47

  "Sana selam (barış) olsun," dedi, "Senin bağışlanman için Rabbim'e yalvaracağım; O, bana karşı çok merhametlidir."

 • 19:48MERYEM, 48

  "Sizden ve Allah dışında yalvardıklarınızdan ayrılıyorum. Ben Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam."

 • 19:49MERYEM, 49

  Onları ve Allah dışında taptıklarını terkedinec ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

 • 21:69ENBİYA, 69

  "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve güvenilir ol," dedik.

 • 21:70ENBİYA, 70

  Böylece onun için bir plan uygulamak istediler de biz onları başarısızlığa mahkum ettik.

 • 21:71ENBİYA, 71

  Onu ve Lut'u, tüm insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.

 • 21:72ENBİYA, 72

  Ona (ibrahim'e) ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık

 • 37:109SAFFAT, 109

  İbrahim'e selam olsun.

 • 37:110SAFFAT, 110

  Biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz.

 • 37:111SAFFAT, 111

  O, bizim inanan kullarımızdandı.

 • 37:112SAFFAT, 112

  Ona (ibrahim'e) İshak'ı müjdeledik, erdemlilerden bir peygamber olarak.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?